Use of Standardized Patients in Nursing Education

Yasemin Uslu, Meryem Yavuz van Giersbergen

Abstract


Developments on health care and technology fields have brought the simulation practices which are one of the most reliable and valid health training methods into the forefront. Standardized patients are considered as the simulators with the highest reality factor and consist of trained healthy individuals or real patients who accepted the healthcare practices planned to be carried out. It is thought that it is not known to what degree the standardized patient practices, which are not commonly used in nursing training in Turkey, are integrated into curriculum, although it has many benefits in many ways. Moreover, its reflections in clinic environment are not known and it is believed that there is a need for some studies on this subject. Thus, this study aims to contribute to the enhancement of learning environments enriched with realistic and contemporary training methods such as standardized patient method in nursing training curriculum


Keywords


simulation, simulation-based teaching, standardized patient, simulated patient, nursing trai-ning

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Becker, K., Rose, L., Berg, J., Park, H., & Shatzer, J. (2006). The Teaching Effectiveness of Standardized Patients. Journal of Nursing Education, 45(4), 103-111.

Bosse, H., Schultz, J., Nickel, M., Lutz, T., Möltner, A., Jünger, J., . . . Nikendei, C. (2012). The Effect of Using Standardized Patients or Peer Role Play on Ratings of Undergraduate Communication Training: A Randomized Controlled Trial. Patient education and counseling, 87(3), 300-306.

Choi, Y. (2012). Exploring Experiences of Psychiatric Nursing Simulations Using Standardized Patients for Undergraduate Students. Asian nursing research, 6(3), 91-95.

Çakmakkaya, Ö. (2017). Tıp Eğitiminde Klinik Yeterliliğin Değerlendirilmesi. Yükseköğretim Dergisi, 7(1), 39–45.

Çifçili, S., Uzuner, A., Ünalan, P., & Akman, M. (2006). Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Beceri Laboratuvarı Uygulamaları. . TIP EĞİTİMİ DÜNYASI, 21(21), 1-10.

Durmaz Edeer, A., & Sarıkaya, A. (2015). Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımı ve Simülasyon Tipleri. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 12(2), 121-125.

Elçin, M., Odabaşı, O., Turan, S., Sincan, M., & Başusta, N. (2010). Tıp Eğitiminde İletişim Becerilerinin Standart Hastalar ve Yapılandırılmış Değerlendirmelerle Geliştirilmesi. Ha-cettepe Tıp Dergisi, 41(4), 219-230.

Karabilgin Öztürkçü, Ö., & Çalışkan, S. (2016). Eğitim ve Değerlendirmede Simüle Hasta Laboratuvarı Kullanımı. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Education-Special Topics, 1(3), 25-29.

Kowitlawakul, Y., Chow, Y., Salam, Z., & Ignacio, J. (2015). Exploring the use of standardized patients for simulation-based learning in preparing advanced practice nurses. Nurse education today, 35(7), 894-899.

Luctkar-Flude, M., Wilson-Keates, B., & Larocque, M. (2012). Evaluating High-fidelity Human Simulators and Standardized Patients in an Undergraduate Nursing Health Assessment Course. Nurse education today, 32(4), 448-452.

MacLean, S., Kelly, M., Geddes, F., & Della, P. (2017). Use of Simulated Patients to Develop Communication Skills in Nursing Education: An Integrative Review. Nurse education today, 48, 90-98.

Menichetti, J., Libreri, C., Lozza, E., & Graffigna, G. (2016). Giving Patients a Starring Role in Their Own Care: A Bibliometric Analysis of the On‐going Literature Debate. Health Expectations, 19(3), 516-526.

Oh, P., Jeon, K., & Koh, M. (2015). The effects of simulation-based learning using standardi-zed patients in nursing students: a meta-analysis. Nurse education today, 35(5), 6-15.

Owens, T., & Gliva-McConvey, G. (2014). Defining Excellence in Simulation Programs. In P. Janice C, M. Juli C, E. Chad A, & M. Mancini E (Eds.), Standardized Patients (pp. 199-211). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Robinson-Smith, G., Bradley, P., & Meakim, C. (2009). Evaluating The Use of Standardized Patients in Undergraduate Psychiatric Nursing Experiences. Clinical Simulation in Nursing, 5(6), 203-211.

Sarmasoğlu, Ş., Dınç, L., & Elçın, M. (2016). Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Beceri Eği-timlerinde Kullanılan Standart Hasta ve Maketlere İlişkin Görüşleri. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 13(2), 107-115.

Sayek, İ. (2004). Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitiminde son uygulamalar. Hacettepe Tıp Dergisi, 35, 63-64

Sayek, İ., & Odabaşı, O. (2010). Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu (Birinci Baskı ed.). 2010: Türk Tabipleri Birliği Yayınları.

Schram, A., & Mudd, S. (2015). Implementing Standardized Patients Within Simulation in a Nurse Practitioner Program. Clinical Simulation in Nursing, 11(4), 208-213.

Sert, O., Bozbıyık, M., Elçin, M., & Turan, S. (2015). Standart Hasta-tıp Öğrencisi Etkileşi-minde Ön Bilgi İddiaları ve Etkileşimsel Sorunlar. Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Der-gisi, 12(2), 73-94.

Shankar, P., & Dwivedi, N. (2016). Standardized Patient’s Views About Their Role in the Teaching-learning Process of Undergraduate Basic Science Medical Students. Journal Of Clinical & Diagnostic Research, 10(6), 1-5.

Simmenroth-Nayda, A., Marx, G., Lorkowski, T., & Himmel, W. (2016). Working as Simula-ted Patient Has Effects on Real Patient Life–Preliminary İnsights From a Qualitative Study. GMS journal for medical education, 33(3), 1-7.

Şenol, Y., Yardım, S., & Başarıcı, İ. (2014). Öğrenci̇leri̇n Standart Hasta Uygulaması Hak-kındakı Görüşleri̇: Bi̇ri̇nci̇ Yıl Sonuçları. TIP EĞİTİMİ DÜNYASI, 41(41), 19-25.

Turan Özdemir, S. (2005). Tıp Eğitimi ve Standartlar. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 31(2), 133-137.

Turan, S., Üner, S., & Elçin, M. (2010). Standart Hasta Geribildiriminin Öğrencilerin Güdü-lenme Düzeyine Etkisi. Balkan Medical Journal, 28, 43-48.

Yoo, M., & Yoo, I. (2003). The Effectiveness of Standardized Patients as a Teaching Method for Nursing Fundamentals. Journal of Nursing Education, 42(10), 444-448.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.2521

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.