The Effects of Globalization on Ceramic Art Education

Özlem Sağlıyan Sönmez

Abstract


The aim of this study was to investigate the effect of globalization on ceramic art and ceramic education. The experts’ opinions of the globalization on the effects of ceramic art education were specified as the inferior problems. Samples of this research are 26 faculty lecturers who were randomly selected from 11 Higher Education Institutions in Turkey. Information Collection Form developed by the researcher was used as data collection tool. In the study, data obtained by the information collection form were analysed by using descriptive statistical techniques including percentage (%), frequency and arithmetic mean. As a result of the research, it has been determined that globalization affects the education of ceramic art in positive and negative aspects.

Keywords


Globalization, art, ceramics, ceramics education

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Altun, F. (2004). Küreselleşme Değil, Dünyanın Batılılaştırılması, Anlayış Dergisi, 15, 44-45.

Artut, K. (2001). Sanat Eğitimi–Kuramlar ve Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Aslan, K. (2004). Küreselleşmenin Eğitim Boyutu, Ege Eğitim Dergisi, 3, 1-5.

Bulat, S., Bulat, M. ve Aydın, B. (2014). Bauhause Tasarım Okulu, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 105-120.

Dizdar, T. C. (1994). Kültürel Gelişimde Tarihsel, Endüstriyel ve Sanatsal Açıdan Seramik Sanatı, Kültürün Gelişiminde Sanatın Öncülüğü. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sa-natlar Fakültesi Yayınları.

Doğan, E. (2002). Eğitimde Küreselleşme, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6, 87-98.

Erinç, S. M. (2004). Sanatın Boyutları. Ankara: Ütopya Yayınevi.

Lynton, N. (1982). Modern Sanatın Öyküsü. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Numanoğlu, G. (1999). Bilgi Toplumu-Eğitim-Yeni Kimlikler-II: Bilgi Toplumu ve Eğitimde Yeni Kimlikler, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32(1-2), 341-350.

Özden, Y. (2002). Eğitimde Yeni Sistem Arayışları. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

San, İ. (1983). Sanat Eğitim Kuramları. Ankara: Tan Yayıncılık.

San, İ. (1985). Sanat ve Eğitim Felsefesi. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi-Eğitim Bilimleri Yayınları, No:151.

Sevim, S. ve Yıldırım, Ö. (2014). Çağdaş Türk Seramik Sanatında Resimsel Anlatım, Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 4, 61-73.

Türkmenoğlu, H. (2014). Teknoloji İle Sanat İlişkisi ve Bir Dijital Sanat Örneği Olarak Ins-tagram, Ulakbilge, 2(4), 87-100.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.2528

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.