Use Of Rewards In Special and General Education: Focus Group Interviews

Nevin GÜNER YILDIZ, Raziye ERDEM

Abstract


This study aimed to examine of special education and general education teachers’ views and practices on the use of rewards in the teaching process. In this qualitative research two different focus group interviews were held with two groups of teachers respectively: 13 special education and 13 general education teachers. These teachers were posed questions related to the methods they used to increase terminal behaviors and decrease undesired behaviors, whether the methods they used for special education students differed, the frequency of using rewards, reasons behind use of rewards by teachers in different ways and how the use of rewards were addressed during their university/formation trainings and trainee program. Data were analyzed via content analysis technique. Results show that there are differences between these two groups in terms of rewards use and the cause of these differences were based on the trainings teachers had received.


Keywords


Using rewards, Focus group interview, Special education teacher, General education teacher

Full Text:

PDF

References


Alberto, P. A., & Troutman, A. C. (2015). Applied behavior analysis for teachers (9th ed.). New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall.

Bear, G.G. (2013). Teacher resistance to frequent rewards and praise: lack of skill or a wise decision? Journal of Educational and Psychological Consultation, 23(4), 318-340. http://dx.doi.org/10.1080/10474412.2013.845495

Brophy, J. (2006). History of research on classroom management. In C. M. Evertson & C. S. Weinstein (Eds.), Handbook of classroom management: Research, practice and contemporary issues (pp. 3–15). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Brownell, M.T., Ross, D.D., Colón, E.P. & McCallum, C. L. (2005). Critical features of special education teacher preparation a comparison with general teacher education. The Journal of Special Education, 38(4) 242–252.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (17. bs). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Chalk, K., & Bizo, L. A. (2004). Specific praise improves on-task behaviour and numeracy enjoyment: A study of year of pu¬pils engaged in the numeracy hour. Educational Psychology in Practice, 20(4), 335-351.

Cullen, J. P., Gregory, J. L., & Noto, L. A. (2010). The Teacher Attitudes Toward Inclusion Scale (TA-TIS) Technical Report (ED509930).

Çelik, İ., & Eratay, E. (2007). Kaynaştırma sınıfı ve özel eğitim sınıfı öğretmenlerinin sınıflardaki zihin engelli öğrencilere yönelik pekiştireç ve ceza uygulamalarının belirlenmesi. İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 41-57.

Çifci, İ., Yıkmış, A., Akbaba Altun, S. (2001). Kaynaştırma sınıflarında çalışan öğretmenlerin kaynaştırılmış öğrencilere yönelik pekiştireç kullanma durumlarının belirlenmesi. XI. Ulusal Özel Eğitim Kongresi serbest bildiri. Konya: Eğitim Kitapevi Yayınları, 217-229.

Çokluk, Ö., Yılmaz, K., & Oğuz, E. (2011). Nitel bir görüşme yöntemi: odak grup görüşmesi. Kuramsal Eğitimbilim, 4(1), 95-107.

Evertson, C. M. (1988). Classroom organization and management program. ERIC – ED 331777. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED403247.pdf adresinden erişildi.

Gökdere, M. (2012). Sınıf öğretmenleri ile sınıf öğretmeni adaylarının kaynaştırma eğitimine yönelik tutum, endişe ve etkileşim düzeylerinin karşılaştırmalı incelemesi. Educational Sciences: Theory & Prac-tice, 12(4), 2789-2806.

Güner, N. (2012). The effect of preventive classroom management training program on approval and disapproval behaviors of teachers. International Journal of Instruction, 5(1), 153-166.

Güner-Yıldız, N. (2015). Teacher and student behaviors in inclusive classrooms. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 15(1), 177-184.

Güner-Yıldız, N., Melekoğlu, M.A. (2012). Kaynaştırma sınıflarında öğretmen ve öğrenci davranışları arasındaki ilişki. 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri. Trabzon.

Güner-Yıldız, N., Sazak-Pınar, E. (2012). Examining teachers’ behavior related to students with special needs in inclusive classrooms. International Online Journal of Educational Sciences, 4(2), 475-488

Harrop, A. & Swinson, J. (2000). Natural rates of approval and disapproval in British infant, junior and secondary classrooms. British Journal of Educational Psychology, 70, 473-483.

Hemmings, B. & Woodcock, S. (2011). Preservice teachers’ views of inclusive education: a content analysis. Australasian Journal of Special Education, 35(2), 103-116.

Landrum, T. J., & Kauffman, J. M. (2006). Behavioral approaches to classroom management. In C. M. Evertson, & C. S. Weinstein (Eds.), Handbook of classroom management: Research, practice and con-temporary issues, (pp 3–15). Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Nafpaktitis, M., Mayer, G.R. & Butterworth, T. (1985). Natural rates of teacher approval and disapproval and their relation to student behavior in intermediate school classrooms. Journal of Educational Psy-chology, 77(3), 362-367.

Polirstok, S. & Gottlieb, J. (2006). The impact of positive behavior intervention training for teachers on referral rates for misbehavior, special education evaluation and student reading achievemenet in the elementary grades. International Journal of Behavioral Consultation and Therapy, 2(3), 354-361.

Polirstok, S. (2015) Classroom management strategies for inclusive classrooms Creative Education, 6, 927-933. http://dx.doi.org/10.4236/ce.2015.610094

Sadioğlu, Ö., Bilgin, A., Batu, S. & Oksal, A. (2013). Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin sorun-ları, beklentileri ve önerileri. Educational Sciences: Theory & Practice, 13(3), 1743-65.

Sazak-Pınar, E. & Güner-Yıldız, N. (2013). Öğretmenlerin özel gereksinimli olan ve olmayan öğrencilerin akademik ve sosyal davranışları için kullandıkları onaylama ve onaylamama davranışlarının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1), 541-556.

Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., İşcen-Karasu, F., Demir, Ş. & Akalın, S. (2014). Okul öncesi öğretmen-lerinin kaynaştırmaya ilişkin bilgi düzeyleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(4), 1467-1485.

Sucuoğlu, B., Demirtaşlı, N., Güner, N. (2009). Kaynaştırma sınıflarında çalışan sınıf öğretmenlerinin önleyici sınıf yönetimi bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesi (2008-2009) Tübitak Proje No: 108K-183 .

Slider, N. J., Noell, G. H. & Williams, K.L. (2006). Providing practicing teachers classroom management professional development in a brief self-study format. Journal of Behavioral Education, 15(4), 215-228.

Simonsen, B., Fairbanks, S., Briesch, A., Myers, D. & Sugai, G. (2008). Evidence-based practices in classroom management: considerations for research to practice. Education and Treatment of Children, 31(3), 351-380.

Swinson, J., & Harrop, A. (2001). The differential effects of teacher approval and disapproval in junior and infant classrooms. Educational Psychology in Practice, 17(2), 157-167.

Şahsuvaroğlu, T. & Ekşi, H. (2008). Odak grup görüşmeleri ve sosyal temsiller kuramı. Marmara Üniversi-tesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 28(1), 127-139.

Tekin-İftar, E. (2014). Uygulamalı davranış analizi. 1. Baskı. Vize Yayınları: Ankara.

Tohum Otizm Vakfı, (2010). Türkiye’de otizm spektrum bozuklukları ve özel eğitim raporu, s.20.

Thaver, T. & Lim, L. (2014). Attitudes of pre-service mainstream teachers in Singapore towards people with disabilities and inclusive education. International Journal of Inclusive Education, 18(10), 1038-1052.

Varlıer, G. & Vuran, S. (2006). Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin görüşleri. Edu-cational Sciences: Theory & Practice, 6(2), 553-585.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.375052

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.