Thematic, Methodological and Statistical Tendencies of Studies in the Field of Media Literacy Education

Sevilay AYDEMİR, Gürcü ERDAMAR KOÇ

Abstract


In this study, it was aimed to determine the thematic and methodological distributions of studies on media literacy education in Turkey. The study was designed according to the qualitative research paradigm and utilized the thematic content analysis. 104 scientific studies were reached by using the criteria sampling method. Data collected with the evaluation matrix prepared by the researchers were analyzed by content analysis method. This study showed that studies examined were concentrated on media literacy course and media literacy levels themes, mostly survey model as a research model was used and quantitative analyzes were used predominantly. Media literacy education in education faculties, media literacy course in secondary school, and teachers’ in-service training have become prominent suggestions.


Keywords


media literacy; thematic content analysis; thematic tendency

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Aguaded, I. (2016). Perspectives on media literacy. The Journal of Media Literacy, 63 (1-2), 8-9.

Altun, A. (2011). Tavsiye kararları çerçevesinde Avrupa Birliği’nin medya okuryazarlığı eğitimi vizyonu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 5(1), 58-86.

Altun, A. (2014). Medya okuryazarlığı eğitimine yönelik türkçe yayınlar: bir bibliyografya denemesi. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 9, 5-15.

Aufderheide, P. (1993). Media literacy. A report of the national leadership conference on media literacy. (ERIC Document Reproduction Service No. ED365294).

Bilici, İ. E. (2014). Medya Okuryazarlığı ve Eğitimi. Ankara: Nobel.

Binark, M. ve Gencel Bek, M. (2010). Eleştirel Medya Okuryazarlığı: Kuramsal Yaklaşımlar ve Uygulamalar. İstanbul: Kalkedon.

Buckingham, D. (2003). Media education: Literacy, learning and contemporary culture. Cambridge: Polity Press.

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education (6th ed.). New York, NY: Routledge.

Çalık M., Sözbilir M. (2014). İçerik Analizinin Parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174), 33-38.

Fazlıoğulları O. ve Kurul N. (2012). Türkiye’deki eğitim bilimleri doktora tezlerinin özellikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(24), 43-75.

Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2003). How to design and evaluate research in education. McGraw-Hill, Boston, MA.

Hobbs, R. (2010). Digital and Media Literacy: A Plan of Action. Washington, D.C. The Aspen Institute. (2017,Ocak 6).

Kıncal, R. ve Korkmaz, S. (2015). Türkiye’de medya okuryazarlığı üzerine bir değerlendirme. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 5(10), 75-90.

Kozikoğlu İ. ve Senemoğlu N. (2015). Eğitim programları ve öğretim alanında yapılan doktora tezlerinin içerik analizi (2009-2014). Eğitim ve Bilim, 40(182), 29-41.

Marvasti, A. B. (2004). Qualitative Research in Sociology. London: SAGE Publication.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. California: Sage Publication.

Pekman, C. (2007). Avrupa Birliği’nde medya okuryazarlığı. N. Türkoğlu ve M. C. Şimşek (Ed.), Medya Okuryazarlığı (ss. 40-49). İstanbul: Kalemus.

Potter, W. J. (2008). Media Literacy (4. Baskı). Los Angeles: Sage.

RTÜK. (2006a). İlköğretim çağındaki çocukların televizyon izleme alışkanlıkları araştırması. < https://www.rtuk.gov.tr/assets/Icerik/AltSiteler/ilkogretim-cagindaki-cocuklarin-televizyon-izleme-aliskanliklari-arastirmasi0053-2.pdf> (2017, Şubat 17).

RTÜK. (2006b). Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması, (2017, Şubat 17).

RTÜK. (2016). Medya Okuryazarlığı. (2017, Ocak 10).

Thoman, E. ve Jolls, T. (2008). Literacy for the 21st Century: An Overview & Oriantation Guide To Media Literacy Education. Center for Media Literacy. (2017, Ocak 14)

Toy, B. Y. (2015). Türkiye’deki hizmet öncesi öğretmen eğitimi araştırmalarının tematik analizi ve öğretmen eğitimi politikalarının yansımaları. Eğitim ve Bilim, 40(178), 23-60.

UNESCO. (2012). Pedagogies of Media and Information Literacies. Russian Federation. (2017, Ocak 5).

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştır¬ma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, G. K. (2015). Türkiye’deki teknolojik pedagojik alan bilgisi çalışmalarının analizi: bir meta- sentez çalışması. Eğitim ve Bilim, 40(178), 103-122.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.409585

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.