GEOGRAPHY TEACHER TRAINING AND EMPLOYMENT IN TURKEY (1982-2012 )

Niyazi KAYA

Abstract


The purpose of this study is to investigate the developments on training of secondary school geography teachers and to analyse employment of graduates of geography and geography teaching departments from 1982 to 2012. In this study, technique of documentary analysis has been used in accordance with descriptive analysis.   At the end of the study developments concerning departments of geography and geography teaching alongside job opportunities of graduates of these departments have been taken into consideration.


Keywords


Teacher; Geography Education; Geography Teacher; Employment

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Aladağ, C. (2003). Orta Öğretimde Coğrafya Öğretmeni Profili ve Öğretmen Görüşleri Işığında Müfredat Değerlendirilmesi (Konya İli Örneği). Yayınlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi. Konya.

Baki, A. ( 2009 ), Türkiye’de alan Öğretmeni Yetiştirmede Programlarının ve Politikalarının Değerlendirilmesi, Eğitimde Yansımalar: IX Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu 12-13 Kasım 2009, Ankara: Evren Yayıncılık ve Basım San. Tic. A.Ş.

Bogdan, R.C.ve Biklen, S. K.(1982). Qualitative Research For Education, An introduction to Theory and Methods. Boston: Allyn and Bacon.

Duman, T. ( 1991) . Türkiye’de Orta öğretime Öğretmen Yetiştirme. İstanbul: MEB Yayınları, Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi, Araştırma ve İnceleme Dizisi No: 20.

Erinç, S. ( 1973 ). Cumhuriyetin 50. Yılında Türkiye’de Coğrafya. Ankara: Başbakanlık Basımevi.

Eşme, İ. ( 2003 ).Yüksek Öğretmen Okulları. İstanbul Bilgi-Başarı Yayınevi.

Forster , N. (1994). The Analysis of Company Documentation. C.Cassell and G. Symon (Eds.) Qualitative Methods in Organizational Research: A pratical quide, London: Sage.

Goetz, J. P. Ve LeCompte, M.D. ( 1984 ). Ethnography and Qualitative Design in Educational Research, New York: Academic Press.

http://ikgm.meb.gov.tr/sayisal_veriler.asp?ID=207, 11.01.2013

Kaya, N. ( 2012 ). Türkiye’de Coğrafya Eğitimi, Program, Ders Kitapları ve Öğretmen Eğitimi Boyutu. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi. Ankara.

MEB ( 2012 ). 7 Ocak 2013 Tarihli Dilekçeye Verilen Yazılı Cevap. Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Ankara.

Okçabol, R. ( 2005 ) Öğretme Yetiştirme Sistemimiz. Ankara: Ütopya Yayınları.

Öngör, S. ( 1987 ). Geçen Yılları Düşündükçe. İstanbul: Tekin Yayınevi.

ÖSYM (1985). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları. Ankara: ÖSYM.

ÖSYM (1987). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları. Ankara: ÖSYM.

ÖSYM (1988). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları. Ankara: ÖSYM.

ÖSYM (1989). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları. Ankara: ÖSYM.

ÖSYM (1990). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları. Ankara: ÖSYM.

ÖSYM (1991). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları. Ankara: ÖSYM.

ÖSYM, (1992). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları, Ankara: ÖSYM.

ÖSYM (1993). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları. Ankara: ÖSYM.

ÖSYM (1994). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları, Ankara: ÖSYM.

ÖSYM (1995). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları. Ankara: ÖSYM.

ÖSYM.(1997). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları, Ankara: ÖSYM.

ÖSYM (1999). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları. Ankara: ÖSYM.

ÖSYM (2000) ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları. Ankara: ÖSYM.

ÖSYM (2001), ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları. Ankara: ÖSYM.

ÖSYM (2002), ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları. Ankara: ÖSYM.

ÖSYM (2003). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları. Ankara: ÖSYM.

ÖSYM (2004). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları, Ankara: ÖSYM.

ÖSYM (2005). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları. Ankara: ÖSYM.

ÖSYM (2006). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları, Ankara: ÖSYM.

ÖSYM (2007). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları. Ankara: ÖSYM.

ÖSYM (2008). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları. Ankara: ÖSYM.

ÖSYM (2009). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları. Ankara: ÖSYM.

ÖSYM (2010). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları. Ankara: ÖSYM.

ÖSYM (2011). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları. Ankara: ÖSYM.

ÖSYM (2012), ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları, Ankara: ÖSYM.

Öztürk, C. ( 2006 ), Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası. (2. Baskı). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

SELÇUK, M. ( 2012 ). İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi ( 1900-1933 ). Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayını.

ULUSOY, A. ( 2003 ), Türkiye’de Mesleki ve Teknik Öğretim İçin Öğretmen Yetiştirme Uygulamaları, Sorunlar ve Öneriler. Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı Dergisi, Eğitimde Yansımalar: VII Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumu ( 98-108 ). Ankara.

Yıldırım. A. ve Şimşek, H. ( 2011 ). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (8.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

YÖK ( 2007 ). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri 1982-2007. Ankara: YÖK.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.