Reflections of Teachers’ Beliefs to Their Behaviours and The Effective Geometry Lesson

Hatice Kübra GÜLER, Murat ALTUN

Abstract


The aim of this study was to investigate the behaviours of two teachers having diffirent beliefs during that they used plans prepared suitably to the characteristics of effective geometry lesson. The study was carried out with two mathematics teacher who trained 7th grades. These two teachers educated three hours suitably the prepared plans. It was dwelled on polygon concept and its definition at the first lesson, concave and convex polygons at the second one and regular polygons at the third lesson. Lessons were videotaped and the data were analyzed by descriptive method. As a result of this study, it was established that this two teachers who had different beliefs regarding mathematics couldn’t use the plans and teach geometry at the same effectiveness. It was seen that the epistemological beliefs and background of teacher was important.


Keywords


effective mathematics teaching; polygons; teacher education; teacher model

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Aktaş, M. C. & Aktaş, D. Y. (2012). Öğrencilerin dörtgenleri anlamaları: Paralelkenar örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 1 (2), 319-329.

Altun, M. (2014). Ortaokullarda matematik öğretimi. (10. Baskı). Bursa: Alfa Aktüel.

Ayyıldız, N. (2010). 6. sınıf matematik dersi geometriye merhaba ünitesine ilişkin kavram yanılgılarının giderilmesinde öğrenme günlüklerinin etkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Barnes, D.(1989). Active learning. Leeds: Leeds University TVEI Support Project.

Bruner, J. (1996). The culture of education. Cambrige: Harvard University Press.

Bryan, C. A., Wang, T., Perry, B. Wong, N. & Cai, J. (2007). Comparison and contrast: Simi-larities and differences of teachers’ views of effective mathematics teaching and learning from four regions. ZDM International Journal on Mathematics Education, 39, 329-340.

Burak, S. B. (2010). İlköğretim 6. sınıf matematik dersi geometri öğrenme alanında kavram haritası kullanmanın öğrencilerin başarılarının ve bilgilerinin kalıcılığı üzerine etkisi. (Ya-yımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Cai,J. Ve Wang, T. (2010). Conceptions of effective mathematics teaching within a cultural context: Perspectives of teachers from China and the United States. ZDM International Journal on Mathematics Education, 13, 265-287.

Demir, V. (2010). Cabri 3D dinamik geometri yazılımının, geometrik düşünme ve akademik başarı üzerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Doğan, A., Özkan, K., Çakır, N. K., Baysal, D. & Gün, P. (2012). İlköğretim II. Kademe öğrencilerinin yamuk kavramına ait yanılgıları ve bu yanılgıların sınıf seviyesine göre deği-şimi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (1), 104-116.

Ergün, S. (2010). İlköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin çokgenleri algılama, tanımlama ve sınıflama biçimleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Ernest, P.(1989). The impact of beliefs on the teaching of mathematics. In P. Ernest (Ed.). Mathematics teaching the state of the art. (pp 249-254). New York: Flamer.

Helvacı, B. T. (2010). Bilgisayar destekli öğretimin 6. sınıf öğrencilerinin matematik dersi “çokgenler” konusundaki akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Güler, H. K. (2016). Etkili Bir Geometri Dersinin Özelliklerinin Belirlenmesi, Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Kyriacou, C. (1992). “Active Learning in Secondary School Mathematics. British Educational Research Journal, 18 (3). 309-318.

Perry, B. (2007). Australian teachers’ views of effective mathematics teaching and learning. ZDM International Journal on Mathematics Education. 39, 271-286.

Schoenfeld, A. (2002). Research methods in (mathematics) education. In L. D. English (Ed.), Handbook of international research in mathematics education. (pp. 4335-488). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Stipek, D. J., Givvin, K. B., Salmon, J. M. & MacGyvers, V. L. (2001). Teachers’ beliefs and practices related to mathematics instruction. Teaching and Teacher Education, 17, 213-226.

Subaşı, S.(2010). Vee diyagramına dayalı öğretimin ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin matematik dersi geometrik cisimlerin yüzey alanları alt öğrenme alanındaki akademik başarılarına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Şataf, H. A. (2010). Bilgisayar destekli matematik öğretiminin ilköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin “dönüşüm geometrisi” ve “üçgenler” alt öğrenme alanındaki başarısı ve tutuma etkisi Isparta örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Viholainen, A., Asikainen M. & Hirvonen, P. E. (2010). Mathematics student teachers’ epis-temological beliefs about the nature of mathematics and the goals of mathematics teaching and learning in the beginning of their studies. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 10 (2), 159-171.

Wang, T. & Cai, J. (2007a). Chinese (Mainland) teachers’ views of effective mathematics te-aching and learning. ZDM International Journal on Mathematics Education, 39, 287-300.

Wang, T. & Cai, J. (2007b). United States teachers’ views of effective mathematics teaching and learning. ZDM International Journal on Mathematics Education. 39, 315-327.

Whitehurst, G. J. (5 March 2002). Scientifically based research on teacher quality: research on teacher preparation and professional development. White House Conference on Preparing Tomorrow’s Teachers’da sunuldu, USA.

Wong, N. (2007). Hong Kong teachers’ views of effective mathematics teaching and learning. ZDM International Journal on Mathematics Education, 39, 301-314.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.443854

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.