Social Network Websites’ Effects on Reading Habit of Teacher Candidatessocial network sites

Zehra Esra KETENOĞLU KAYABAŞI, Mehmet Arif ÖZERBAŞ

Abstract


The aim of this research to understand social network sites’ effects on reading habit of teacher candidates. 20 females and 9 males who studied several grades in Kastamonu University composed participant group. In collecting the data correspondence technique was used. Questionnaire forms were prepared by researchers to be asked each of teacher candidates. Questionnaire forms include four questions; social network sites’ effects on daily life, what kind of shares made by the participants, whom to followed by the participants and social network sites’ effects on reading habit of teacher candidates. Descriptive analysis was conducted on data obtained form the questionnaire forms. According the findings of this research, teacher candidates’ reading habit has strengthened with social network sites. Additionally, teacher candidates state that social network sites had a positive impact on their daily life. On the other hand, teacher candidates expressed that social network sites virtualized their lives , wasting of individual’s time, changing of communication, disrupting the structure of society and away from the social environments from individuals.


Keywords


social network sites, reading habit, teacher candidates

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akça, O. & Molbay, R. (2010). Okumanın sosyolojisi. TÜBİTAK Sosyoloji Alanı Orta Öğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması, Bursa.

Akçay, H. (2011). Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı bağlamında sosyal medya kullanımı: Gümüşhane Üniversitesi üzerine bir araştırma. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 33, 137-162.

Akyol, H. & Ulusoy, M. (2010). Pre-service teachers’ use of reading strategies in their own readings and future classrooms. Teaching and Teacher Education, 26, 878-884.

Alışkanlık. Türk Dil Kurumu içinde. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.573be252501ae9.78796069 sayfasından erişilmiştir.

Arıcı, A. F. (2008). Okumayı niye sevmiyoruz? Üniversite öğrencileri̇ ile mülakatlar. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(10), 91-100.

Arslan, Y., Çelik, Z. & Çelik, E. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 113-124.

Aydın Yılmaz, Z. (2006). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlığı. İlköğretim Online, 5(1), 1-6.

Bircan, İ. ve Tekin, M. (1989). Türkiye’de Okuma Alışkanlığının Azalması Sorunu ve Çözüm Yolları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 22 (1), 393-410.

Boyd, D. (2007). Why Youth (Heart) Social Network Sites: The Role of Networked Publics in Teenage Social Life.” MacArthur Foundation Series on Digital Learning – Youth, Identity, and Digital Media Volume (ed. David Buckingham). Cambridge, MA: MIT Press.

Caldwell, J. S. (2008). Reading assessment: a primer for teachers and coaches. New York: Guilford Press.

Çelik, T. (2015). Öğrencilerin e-kitap okuma tutumlarının incelenmesi. Turkish Studies, 10(3), 271-284.

Çepni, S. (2014). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.

Gardner, H. & Davis, K. (2013). App kuşağı: Dijital dünyada kimlik, mahremiyet ve hayal gücü. İstanbul: Optimist.

Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.

Kurulgan, M. & Çekerol, G. S. (2008). Öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (2), 237-258.

Küçükkurt, M., Hazar, Ç. M., Çetin, M. & Topbaş, H. (2009). Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı perspektifinden üniversite öğrencilerinin medyaya bakışı. Selçuk İletişim, 6(1), 37-50.

MEB. (2015). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: MEB Basımevi.

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (Çev. Edt.) Turan, S. Nobel Yayıncılık, Ankara.

Odabaş, H., Odabaş, Z. Y. & Polat, C. (2008). Üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlığı: Ankara Üniversitesi örneği. Bilgi Dünyası, 9(2):431-465.

Özbay, M. Bağcı, H. & Uyar, Y. (2008). Türkçe öğretmeni adaylarının okuma alışkanlığına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 117-136.

Sarar Kuzu, T. (2006). Ülkemizde çocuk ve gençlerin okuma kültürü edinme sürecindeki temel sorunlar. II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, 641-649.

Semerci, Ç. (2002). Türk üniversitelerinde beden eğitimi ve spor bölümü öğrencilerinin okuma alışkanlıkları. Eğitim ve Bilim, 27(125), 36-43.

Yıldız, D., Ceran, D. & Sevmez, H. (2015). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Profili. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(3), 141-166.

Yılmaz, B. (2002). Ankara’daki ilköğretim öğretmenlerinin okuma ve halk kütüphanesi kullanma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 16(4), 441-460.

Yılmaz, B. (2004). Öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarında ebeveynlerin duyarlılığı. Bilgi Dünyası, 5(2), 115-136.

Yılmaz, B., Köse, E. & Korkut, Ş. (2009). Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 23(1), 22-51
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.413390

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.