Comparison of PISA Results in Terms Indicators of Digital Divide: Turkey, Finland And Korea Samples

Hatice YILDIZ-DURAK, Süleyman Sadi SEFEROĞLU

Abstract


The aim of this study is to compare PISA results with regard to the indicators of digital divide and to examine the OAHS of students. As a descriptive study, this study discusses the obtained results the purpose and duration of the use of IT in the classroom or at school; access to IT; OAHS; and scores in the fields of science, mathematics, and reading. According to the results, Turkey falls behind Korea and Finland in terms of access to computers, which has an impact on success rates. In these countries, computer is most used in language classes and least used in mathematics. Additionally, home internet access makes a statistically significant difference in the OAHS of students in these countries. 


Keywords


PISA 2009; Digital Divide; Reading, Comprehension; and Recollection Strategies; ICT Use.

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Anıl, D. (2009). Uluslararası öğrenci başarılarını değerlendirme programı (PISA)’nda Türkiye’deki öğrencilerin fen bilimleri başarılarını etkileyen faktörler. Eğitim ve Bilim, 34(152), 87-100.

Aras, S. ve Sözen, S. (2012). Türkiye, Finlandiya ve Güney Kore’de öğretmen yetiştirme programlarının incelenmesi. [Çevrim-içi: kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/bildiri.pdf‎], Erişim tarihi: 20 Temmuz 2013.

Aşıcı, T. B. (2009). Sayısal uçurumun üniversite öğrencilerinin demografik özellikleri göre incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Aşkar, P. ve Olkun, S. (2005). PİSA 2003 sonuçları açısından bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı. Eurasian Journal of Educational Research, 19, 15-34.

Aypay, A. (2010). Information and communication technology (ICT) usage and achivement of Turkish students in PISA 2006. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology. April 2010, 9(2). [Çevrim-içi: http://www.tojet.net/articles/v9i2/9213.pdf], Erişim tarihi: 10 Haziran 2013.

Balım, A. G., Evrekli, E., İnel, D. ve Deniş, H. (2009). Türkiye’nin PISA 2006’daki durumu üzerine bir inceleme: Fen bilimleri yeterlilik düzeyinin bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına göre değerlendirilmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 4(3), 1053-1066.

Biagi, F., & Loi, M. (2012). ICT and learning: results from PISA 2009. [Çevrim-içi: ftp://ftp.jrc.es/pub/EURdoc/EURdoc/JRC76061.pdf], Erişim tarihi: 10 Haziran 2013.

Brozo, W. G., Shiel, G., & Topping, K. (2007). Engagement in reading: Lessons learned from three PISA countries. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 51(4), 304-315.

Calvani, A., Fini, A., Ranieri, M., & Picci, P. (2012). Are young generations in secondary school digitally competent? A study on Italian teenagers. Computers & Education, 58, 797–807.

Çobanoğlu, R. ve Kasapoğlu, K.. (2010). PISA’da Fin başarısının nedenleri ve nasılları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(2010), 121-131. .

Eraslan, A. (2009). Finlandiya’nın PISA’daki başarısının nedenleri: Türkiye için alınacak dersler. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 3(2), 238-248.

Eurydice (2001). Avrupa’da okullarda BİT aracılığıyla öğrenme ve yenilikler üzerine temel veriler. [Çevrim-içi: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/129TR_HI.pdf], Erişim tarihi: 7 Haziran 2013.

EU Kids Online III Türkiye (2011a). Avrupa çevrimiçi çocuklar projesi özet bulguları. [Çevrim-içi: http://eukidsonline.metu.edu.tr/], Erişim tarihi: 10 Haziran 2013.

EU Kids Online III Türkiye (2011b). Final recommendations for policy, methodology and research. [Çevrim-içi: http://eukidsonline.metu.edu.tr/file/final_recommedations.pdf], Erişim tarihi: 10 Haziran 2013.

European Commission (2010). New skills for new jobs: Action now. [Çevrim-içi: http://ec.europa.eu/education/focus/focus2043_en.htm], Erişim tarihi: 10 Haziran 2013.

Gürsakal, S. (2012). PISA 2009 öğrenci başarı düzeylerini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), 441-452.

OECD (2009). Database - PISA 2009 (Multi-dimensional data request). [Çevrim-içi: http://pisa2009.acer.edu.au/multidim.php], Erişim tarihi 05 Haziran 2013.

OECD (2011). PISA 2009 Results: Students on line – Volume VI. Paris: OECD. [Çevrim-içi: http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2009/48270093.pdf], Erişim tarihi: 08 Haziran 2013.

Rich, J. (2001). Prensky’s digital natives versus digital immigrants: Urban legend, fact, or fiction? [Çevrim-içi: http://www.jimrich.com/pdf/EmergingTrends.DigitalNatives.pdf], Erişim tarihi: 08 Haziran 2013.

Seferoğlu, S. S., Avcı, Ü. ve Kalaycı, E. (2008). Sayısal uçurum: Türkiye’deki durum ve mücadelede uygulanabilecek politikalar. 25. Ulusal Bilişim Kurultayı, 19-21 Kasım 2008, Ankara.

TC MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı (EARGED) (2010). PISA 2009 Ulusal Ön Raporu. [Çevrim-içi: istifhane.files.wordpress.com/2012/02/meb-pisa-2009-raporu.pdf], Erişim tarihi: 15 Haziran 2013.

Yıldız, H. (2011). İlköğretim öğrencilerinin sayısal uçurum düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve bu değişkenlerin demokrasi bilinciyle ilişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yıldız, H., Sarıtepeci, M. ve Seferoğlu, S., S. (2013). FATİH Projesi kapsamında düzenlenen hizmet-içi eğitim etkinliklerin öğretmenlerin mesleki gelişimine katkıları: ISTE öğretmen standartlarına göre bir değerlendirme. Öğretmen Eğitiminde Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu, 9-11 Mayıs 2013, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe, ANKARA.

Ziya, E., Doğan, N. ve Kelecioğlu H. (2010). What is the predict level of which computer using skills measured in PISA for achievement in Mathematics. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(4), 185-191. [Çevrim-içi: http://www.tojet.net/articles/v9i4/9418.pdf], Erişim tarihi: 15 Haziran 2013.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.