The Effect of Active Listening Training on Listening and Reading Comprehension

Nuri Karasakaloğlu, Berker Bulut

Abstract


In this research, the effect of active listening training given to the fourth-grade students on their listening and reading comprehension was examined. Active listening training was given to students in the experimental group for eight weeks, two hours each week. The students in the control group were given materials including the content of active listening training and they were made to practice these materials for eight weeks, with two hours of practice per week, by doing traditional active listening practices. When the findings obtained from the research were analyzed, it was seen that active listening training positively contributed to the improvement of the fourth-grade students’ listening and reading comprehension levels. In addition to this, another finding obtained from the research was that the students’ listening comprehension achievement formed the prerequisite for the improvement in their reading comprehension achievement.

Keywords


active listening training;listening comprehension;reading comprehension

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Aarnoutse, C., Van Den Bos, K.P. and Brand-Gruwel, S. (1998). Effects of Listening Comp-rehension Training on Listening and Reading. The Journal of Special Education, 32(2), 115-126.

Arı, G. (2010). Dinleme/İzleme Öğretimi. C. Yıldız (Ed.), Yeni Öğretim Programına Göre Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi (s. 179-202). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Blewett, T. T. (1951). An Experiment in the Measuring of Listening at the College Level. The Journal of Educational Research, 44(8),575-578.

Calp, M. (2010). Özel Eğitim Alanı Olarak Türkçe Öğretimi (4. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Cihangir, Z. (2000). Üniversite Öğrencilerine Verilen Etkin Dinleme Becerisi Eğitiminin Başkalarını Dinleme Becerisine Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversi-tesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Devine, T. G. (1976). Listening and Reading. Annual Meeting of the Reading Association of Ireland.

Doğan, Y. (2007). İlköğretim İkinci Kademede Dil Becerisi Olarak Dinlemeyi Geliştirme Çalışmaları. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Doğan, Y. (2011). Dinleme Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Duker, S. (1965). Listening and Reading. The Elementary School Journal, 65(6), 321-329.

Erdoğan, E. O. (1995). Developing Listening Comprehesion With Special Reference to Blu-eprint-Intermediate. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Ergin, A. ve Birol, C. (2000). Eğitimde İletişim. Ankara: Anı Yayıncılık.

Ergin, A., (2010). Eğitimde Etkili İletişim. Ankara: Anı Yayıncılık.

Ergün, M. (1995). Bilimsel Araştırmalarda Bilgisayarla İstatistik Uygulamaları. Ankara: Ocak Yayınları.

Gonzalez, T. D. (2009). Impact of Active Listening Training at a California State Hospital: A Quantitative Study. Unpublished doctoral dissertion, University of Phoenix.

Hedrick, W. B. and Cunningham, J. W. (1995). The Relationship Between Wide Reading And Listening Comprehension Of Written Language. Journal of Reading Behavior, 27(3), 425-438.

Hirai, A. (1999). The Relationship between Listening and Reading Rates of Japanese EFL Learners. The Modern Language Journal, 83(3), 367-384.

Horowitz, R. and Samuel, S. J. (1985). Reading and Listening to Expository Text. Journal of Reading Behavior, 17(3), 185-198.

Jolly, T. (1980). Reading, Writing, Listening, Speaking. Language Arts, 57(6), 664-668.

Kline, J. A. (1996). Listening Effectively. Alabama: Air University Press.

Lundsteen, S. W. (1963). Teaching Abilities in Critical Listening in the Fifth and Sixth Grades. Unpublished doctoral dissertion, University of California, Berkeley.

Many, W. A. (1965). Is There Really Any Difference: Reading vs. Listening? The Reading Teacher, 19(2), 110-113.

Markert, S. J. (1974). Relationships Between Listening Comprehension and Reading Comp-rehension Among Second-Graders. Unpublished master of education, Rutgers University, New Jersey.

Marley, S. C. and Szabo, Z. (2010). Improving Children’s Listening Comprehension with a Manipulation Strategy. The Journal of Educational Research, 103(4), 227-238.

Melanlıoğlu, D. (2012). Türkçe Öğretiminde Ayrıştırıcı Dinlemeyi Geliştirmeye Yönelik Bir Etkinlik Önerisi. Milli Eğitim, 41(196), 56-68.

Özbay, M. (2001). Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisini Geliştirme Yolları. Türk Dili Dergisi, 589,9-14.

Özbay, M. (2010). Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi (2. baskı). Ankara: Öncü Basımevi.

Quandt, I. J. (1983). Language Arts for the Child. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall.

Schwartz, D. (1995). Ready, Set, Read – 20 Minutes Each Day Is All You’ll Need. Smithso-nian, 25(11), 82-91.

Spring, C. and French, L. (1990). Identifying Children With Specific Reading Disabilities From Listening and Reading Discrepancy Scores. Journal of Learning Disabilities, 23(1), 53-58.

Swain, K. D., Friehe, M. and Harrington, J. M. (2004). Teaching Listening Strategies in the Inclusive Classroom. Intervention in School and Clinic, 40(1), 48-54.

Tabachnick, B. G. and Fidell, L. S. (2007). Using Multivariate Statistics (5. edition.). Boston: Allyn and Bacon.

Trinkle, C. (2008). Listening Comprehension Leads to Reading Success. School Library Media Activities Monthly, 24(6), 43-45.

Tuman, M. C. (1980). A Comparative Review of Reading and Listening Comprehension. Journal of Reading, 23(8), 698-704.

Yangın, B. (1998). Dinlediğini Anlama Becerisini Geliştirmede Elves Yönteminin Etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yıldırım, K., Yıldız, M., Ateş, S. ve Rasinski, T. V. (2010). İlköğretim Beşinci Sınıf Türk Öğrencilerin Metin Türlerine Göre Okuduğunu ve Dinlediğini Anlama Düzeyleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(3), 1855-1891.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.1923

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.