Turkish Adaptation of the Mentoring Competency Assessment Scale for Faculty Members: Reliability and Validity Study

Hatice Çamveren, Fahriye Vatan

Abstract


The aim of the research is to adapt the Mentoring Competency Assessment-MCA scale into Turkish and determine their psychometric properties. The research was performed with 161 research assistants and 165 faculty members working at all faculties and vocational schools of higher education in Health Sciences Institute in a state university. The Mentor and Mentee  Form of this scale have 7-point likert type including 26 items and six sub scales. Mentor and Mentee form CFA analysis indicated that the scale had an acceptable goodness of fit. In conclusion, both forms of the scale are a valid and reliable instrument for assessing the mentoring competence of faculty members. It is suggested that the faculty members working in different faculties should be preferred and the results should be compared with the existing scale results.


Keywords


Mentor; Mentee; Validity; Reliability; Mentoring Competency

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Aktürk, Z., & Acemioğlu, H. (2012). Tıbbi araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik. Dicle Tip Dergisi, 39(2), 316–319. http://doi.org/10.5798/diclemedj.0921.2012.02.0150

Berk, R. a, Berg, J., Mortimer, R., Walton-Moss, B., & Yeo, T. P. (2005). Measuring the effectiveness of faculty mentoring relationships. Academic Medicine, 80(1), 66–71. http://doi.org/10.1097/00001888-200501000-00017

Büyüköztürk, Ş. (2015). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hşzm. Tic. Ltd. Şti. Retrieved from www.pegem.net

Crisp, G., & Cruz, I. (2009). Mentoring college students: a critical review of the literature between 1990 and 2007. Research in Higher Education, 50(6), 525–545. http://doi.org/10.1007/s11162-009-9130-2

Çapık, C. (2014). Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında doğrulayıcı faktör analizinin kullanımı. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 17(3), 196–205.

Ercan, İ., & Kan, İ. (2004). Ölçeklerde güvenirlik ve geçerlik. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(3), 211–216.

Fleming, M., House, S., Hanson, V. S., Yu, L., Garbutt, J., McGee, R., … Rubio, D. M. (2013). The mentoring competency assessment: validation of a new instrument to evaluate skills of research mentors. Academic Medicine, 88(7), 2–16. http://doi.org/10.1097/ACM.0b013e318295e298

Gözüm, S., & Aksayan, S. (2003). Kültürlerarası ölçek uyarlaması için bir rehber II: Psikometrik özellikler ve kültürlerarası karşılaştırma. Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 1, 3–14.

Gut, D. M., Beam, P. C., Henning, J. E., Cochran, D. C., & Knight, R. T. (2014). Teachers’ perception of their mentoring role in three different clinical settings: student teaching, early field experiences, and entry year teaching. Mentoring and Tutoring: Partnership in Learning, 22(3), 240–263. http://doi.org/10.1080/13611267.2014.926664

Güven, E., & Yaman, E. (2014). Araştırma görevlilerinin danışanları ile ilişkilerinin mentorluk bağlamında değerlendirilmesi. Sakarya Üniversitesi.

Johnson, W. B. (2007). On Being a Mentor. In A Guide for Higher Education Faculty (pp. 1–17). New York, London: Psychology Press.

Karagöz, Y. (2014). SPSS 21.1 Uygulamalı Biyoistatistik Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri İçin. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.

Kline, R. B. (2011). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. Thırd Edition (Vol. 77). New York, London: The Guilford Press. http://doi.org/10.1038/156278a0

Lee, Y.-S. (2007). Structural Equation Modeling. Retrieved from https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=aqYbT-GCo6gC&oi=fnd&pg=PR7&dq=structural+equation+modeling+lee+2007&ots=64990GGIp1&sig=QhxIeXUjg2WMkcMDlfV5SsEZbMo&redir_esc=y#v=onepage&q=structural equation modeling lee 2007&f=false

Mcgartland Rubio, D., Berg-weger, M., Tebb, S. S., Lee, E. S., & Rauch, S. (2003). Objectifying content calidity: Conducting a content validity study in social work research. Social Work Research, 27(2), 94–104. http://doi.org/10.1093/swr/27.2.94

Nick, J. M., Delahoyde, T. M., Del Prato, D., Mitchell, C., Ortiz, J., Ottley, C., … Siktberg, L. (2012). Best practices in academic mentoring: a model for excellence. Nursing Research and Practice, 1–9. http://doi.org/10.1155/2012/937906

Nickitas, D. M. (2014). Mentorship in nursing: an interview with connie vance. Nursing Economics, 32(2), 65–69. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24834630

Noe, R. A. (1988). An investigation of the determinants of successful assigned mentoring relationships. Personnel Psychology, 41, 457–479.

Özkalp, E., Kırel, Ç., Sungur, Z., & Cengiz, A. A. (2006). Örgütsel toplumsallaşma sürecinde mentorluk ve mentor’un yeri ve önemi: anadolu üniversitesi araştırma görevlileri üzerine bir inceleme. Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 55–70.

Sorcinelli, M. D., & Yun, J. (2007). From mentor to mentoring networks: mentoring in the new academy. Change:The Magazine Higher Learning, 39(6), 58–61. http://doi.org/10.3200/CHNG.39.6.58-C4

Ylımaz, V., & Çelik, H. E. (2009). Lısrel ile Yapısal Eşitlik Modellemesi-I. Ankara: Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hşzm. Tic. Ltd. Şti.

Yurdagül, H. (2005). Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması. In Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması (pp. 1–6). Denizli: XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Retrieved from http://yunus.hacettepe.edu.tr/~yurdugul/3/indir/PamukkaleBildiri.pdf
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.2255

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.