Intonation Problems, Reasons in Turkish Music Cello Education

Burcu Avcı Akbel

Abstract


This research was done in order to find the reasons of the intonation problems on cello education in Turkish music. The research is a descriptive study in which literature review and interview methods are used. As a result of the research, it was emphasized that having problems on intonation in the cello, and opinions were expressed about reasons of this problems.


Keywords


cello;cello education;intonation

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Angı, Ç.E., & Birer, A.R.H. (2013). Keman Öğretiminde Karşılaşılan Entonasyon Problemleri ve Çözüm Önerileri. Sanat Eğitimi Dergisi, 1(2), 48-69.

Aşık, A. (2015). Keman Eğitiminde Dizi Çalışmalarının Öğrencilerin Entonasyon ve Pozisyon Değiştirme Becerileri Üzerindeki Etkisi. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.

Birer, A. R., (2010). Makamsal Müzikleri Dinlemenin Entonasyona Etkisi, (Basılmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Blanche, L.S. (1996). Selected Etudes for the Development of String Quartet Technique: An Annotated Compilcation. (Unpublished Doctoral dissertation). Coumbia University.

Chen, J., Woollacot, M. H., Pologe, S., Moore, G.P. (2008). Pitch and Space Maps of Skilled Cellists: Accuracy, Variability, and Error Correction. National Library of Medicine, 188.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research Methods İn Education (6th ed.). New York, NY: Routledge.

David, M. & Sutton C. D. (2004). Social Research The Basics. London, Sage

Dikici, M. M. (2014). Viyolonsel Eğitiminde Karşılaşılan Entonasyon Probleminin Çözümüne Yönelik Yöntemlere İlişkin Öğrenci Görüşleri, (Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Özgüven, İ.E.(1980). Görüşme İlke ve Teknikleri. Ankara, İleri Matbaası.

Sencer, Y., & Yakut Irmak. (1984). Toplumbilimlerinde Yöntem. İstanbul, Say Kitap Pazarlama.

Sözer, V. (1986). Müzik ve Müzisyenler Ansiklopedisi. C: 1. İstanbul, Remzi Kitabevi.

Tarkum, E. (2006). Entonsyon Açısından Keman Öğretimi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), s.121-126.

Tavukçuoğlu,C. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Proje Hazırlama, Değerlendirme Kılavuzu. Ankara, Kara Harp Okulu Basım Evi.

Topoğlu, O. (2010). Viyolonsel Çalışma Sürecinde Eşlikli Parmak Açma Çalışmalarının Viyolonsel Öğrencilerinin Entonasyon, Özdüzenleme ve Derse İlişkin Görüşleri Üzerindeki Etkileri, (Basılmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Türnüklü, A.(2000). Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. Sayı:24. Ankara, Pegem Yayıncılık.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara, Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri 2. baskı. Ankara, Seçkin Yayıncılık.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.2459

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.