Investigating the Organizational Commitment of Teachers According to Some Variables: A Meta-Analysis Study

Songül Tümkaya, Hakan Ulum

Abstract


In this study, it was aimed to determine the effects of gender, marital status and branch variables on teachers' organizational commitment. For this purpose, a meta-analysis study has been carried out with respect to organizational commitment in Turkey. In this context, similar studies are grouped within certain criteria and quantitative findings belonging to these studies are combined and interpreted. The study group consisted of 28 thesis and articles. However, since the same variables were not used in all studies, the number of studies including meta-analysis for gender, marital status, and branch variables varied. As a result of the research; the emotional commitment of the organizational commitment of the gender, the continuing commitment and the normative commitment dimensions of the male teachers are more emotional than the female teachers. For marital status change, single teachers have more emotional attachment to emotional attachment, continuity and normative attachment than married teachers. For the branch change, the class teachers live more emotional attachment than the branch teachers in emotional attachment, continuity and normative attachment dimensions.


Keywords


Meta-analysis; teacher; organizational commitment

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akyol, P., Atan. T., & Gökmen, B. (2012). Beden eğitimi ve sınıf öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeylerinin incelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 4(1), 38-45.

Allen, N. & Meyer, J. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance, and normative commitment to the organization. The Journal Of Occupational Psychology, 63(1), 1-18.

Alvi, S., & Ahmed, S. W. (1987). Assessing organizational commitment in a developing coutry: pakistan: a case study. Human Relation, 40 (5), 267-280.

Angle, H. L., & Perry, J. L. (1981). An empirical assesment of organizational commitment and organizational effectiveness. Administrative Science Quarterly, 26 (1), 1-14.

Arbak, Y. & Kesken, J. (2005). Örgütsel bağlılık, sağlık hizmetlerinde sürekli gelişim için davranışsal bir yaklaşım. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları.

Aven, F. F., Parker, B., & Mcenvoy, G. M. (1993). Gender and attitudinal commitment to organizations: a meta analysis. Journal Of Applied Psychology, 26(1), 63-73.

Aydin, A., Sarier, Y., & Uysal, S. (2011). The effect of gender on organizational commitment of teachers: a meta analytic analysis. Educational Sciences: Theory and Practice, 11(2), 628-632.

Balay, R. (2000). Yönetici ve öğretmenlerde örgütsel bağlılık. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Buchanan, B. (1974). Building organizational commitment: The sovialization of managers in work organizations. Administrative Science Quarterly, 19(4), 533-538.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (22. Baskı). Ankara: Pegem A.

Caught, K. & Shadur. (2000). The measurement artifact in the organizational commitment questionnaire. Psychological Reports, 87(3), 777-788.

Coşkun, E., (2012). Okul yöneticilerinin etkililiği ile öğretmenlerin örgütsel bağlılığı arasındaki ilişki (istanbul-bağcılar örneği). (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim kurulu ulusal tez merkezi veritabanından erişilmiştir. (313319).

Decoster, J. (2004). Meta-analysis notes. Erişim tarihi:01.02.2018. http://www.stat-help.com/notes.html adresinden erişilmiştir.

Dinçer, S. (2014). Eğitim bilimlerinde uygulamalı meta-analiz. Pegem Atıf İndeksi, 2014(1), 1-133.

Dixon, M. A., Turner, B. A., Cunningham, G. B., Sagas, M., & Kent, A. (2005). Challenge is key: An investigation of affective organizational commitment in undergraduate interns. Journal Of Education For Business, 80(3), 172-180.

Drucker, P., (2005). Organizational commitment. Erişim tarihi: 11.02.2018. http://asqhdandl.org/uploads/3/4/6/3/34636479/commitment.pdf adresinden erişilmiştir.

Durlak, J. A. (1995). Understanding meta-analysis. L. G. Grimm & P. R. Yarnold (Eds.) İçinde, Reading and understanding multivariate statistics (ss. 319-352). Washington, DC, US: American Psychological Association.

Eisenberger, R., Karagonlar, G., Stinglhamber, F., Neves, P., Becker, T. E., Gonzalez-Morales, M. G., & Steiger-Mueller, M. (2010). Leader–member exchange and affective organizational commitment: the contribution of supervisor's organizational embodiment. Journal Of Applied Psychology, 95(6), 1085.

Ergun, T. (1975). Uluslararası, örgütlerde bağlılık kavramı. TODAİE, AİD, 8(4), 97-106.

Gören, T. (2012). İlköğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri (aydın ili örneği). (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim kurulu ulusal tez merkezi veritabanından erişilmiştir. (325929).

Hedges L. & Olkin I. (1985) Statistical methods for meta-analysis. San Diego, CA: Academic Press.

Karaköse, B. (2012). Rehberlik ve araştırma merkezlerinde çalışan personelin örgütsel bağlılık ve çalışma yaşamı kaliteleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim kurulu ulusal tez merkezi veritabanından erişilmiştir. (320293).

Kurşunoğlu, A., Baka, E. & Tanrıöğen, A. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeyleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 101-115.

Lub, X., Nije Bijvank, M., Matthijs Bal, P., Blomme, R., & Schalk, R. (2012). Different or a like? Exploring the psychological contract and commitment of different generations of hospitality workers. International Journal Of Contemporary Hospitality Management, 24(4), 553-573.

Mathieu, J. E., & Zajac, D. M. (1990). A review and meta-analysis of the antecedents, correlates and consequences of organizational commitment. Psychological Bulletin, 108 (2), 171-194.

Maxwell, John C. (1999). The 21 indispensable qualities of a leader: becoming the person others will want to follow. Nashville: Thomas Nelson Publishers.

Menep, İ. (2009). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılığa ilişkin algı düzeylerinin incelenmesi (şırnak/idil örneği). (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim kurulu ulusal tez merkezi veritabanından erişilmiştir. (263522).

Mercan, M. (2006). Öğretmenlerde örgütsel bağlılık, örgütsel yabancılaşma ve örgütsel vatandaşlık. (yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yükseköğretim kurulu ulusal tez merkezi veritabanından erişilmiştir. (187444).

O’Reilly, C., & Chatman, J. (1986). Organizational commitment and psychological attachment: the effect of compliance, indentification and internalization on prosocial behavior. Journal Of Applied Psychology, 71 (3), 492-499.

Özkan, S. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel bağlılığı ve iş değerleri. (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim kurulu ulusal tez merkezi veritabanından erişilmiştir. (264178).

Selçuklu, A. E. (2013). Örgütsel bağlılığın bir yordayıcısı olarak kurum kültürü ve psikolojik dayanıklılık: okulöncesi öğretmenler üzerine bir çalışma. (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim kurulu ulusal tez merkezi veritabanından erişilmiştir. (330440).

Shelby, L. B., & Vaske, J. J. (2008). Understanding metaanalysis: a review of the methodological literature. Leisure Sciences: An Interdisciplinary Journal, 30 (2), 96-110.

Sönmez, M. (2016). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin örgütsel bağlılıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim kurulu ulusal tez merkezi veritabanından erişilmiştir. (448408).

Thalheimer, W., & Cook, S. (2002). How to calculate effect size from published research: a simplified spreadsheet. Erişim tarihi: 02.02.2018. http://www.work-learning.com/white_papers/ effect_sizes/effect_sizes_spreadsheet.xls adresinden erişilmiştir.

Uştu, H. (2014). Sınıf öğretmenlerinin mesleki bağlılık, işten ayrılma niyeti ve sosyo demografik özelliklerinin örgütsel bağlılığı yordama düzeylerinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim kurulu ulusal tez merkezi veritabanından erişilmiştir. (370510).

Uysal, E. (2014). Lise öğretmenlerinin örgütsel güven algıları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. (Yüksek lisans tezi). yükseköğretim kurulu ulusal tez merkezi veritabanından erişilmiştir. (366308).

Vurdu, U. (2017). Resmi okullarda görev yapan öğretmenlerin mesleki tükenmişlik durumları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim kurulu ulusal tez merkezi veritabanından erişilmiştir. (471865).

Yalçın, A. & İplik, F. N. (2005). Beş yıldızlı otellerde çalışanların demografik özellikleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma: Adana ili örneği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (1), 395-412.

Zangaro, G. A. (2001). Organizational commitment: a concept analysis. Nursing Forum, 36 (2), 14-23.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.2685

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.