Surprise Box Stories Told by Preschool Children

Nilay DEREOBALI, Mihriban ÖZCAN

Abstract


This research has been conducted to investigate the content of stories that preschool children has told with unstructured materials. A case study has been used to examine the contents of the stories the children told. A group of 18 children aged between 36-66 months have participated in the research. "Surprise Box" is used as a data collection tool in which various unstructured materials are stored. The data has been collected by interviewing technique. It has been observed that 11 of the 18 children who participated in the research could not finish the story and construct a story arc. It has been determined that there is a relationship between age and story complexity in the narrated stories. Despite using the same surprise box contents, the children have told the stories associated with their own genders, creating a story around a different theme.


Keywords


Early childhood, storytelling, unstructured material

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akmeşe, P. P. (2015). Çocuklarda öykülemenin gelişimi ve dilin değerlendirilmesinde kullanımı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 16, 293-305.

Alışkan, E. E., ve Güneyli, A. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin Türkçe dil etkinliklerine ilişkin görüşleri: Lefkoşa örneği. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4, 348-371.

Broström, S. (2002). Children tell stories. European Early Childhood Education Research Journal, 10, 85-97.

Dereobalı, N., ve Özcan, M. (2018). Erken çocukluk döneminde yapılandırılmamış materyallerle hikaye oluşturmanın önemi. Dil Dergisi, 169, 51-65.

Erdoğan, N. I., ve Akay, B. (2015). Okul öncesi eğitimde hikaye okuma ve öğretmen sorularının incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 34-46.

Fekonja‐Peklaj, U., Marjanovič‐Umek, L., & Kranjc, S. (2010). Children’s storytelling: The effect of preschool and family environment. European Early Childhood Education Research Journal, 18, 55-73.

Gönen, M., Ünüvar, P., Bıçakçı, M., Koçyiğit, S., Yazıcı, Z., Orçan, M., Aslan, D., Güven, G., ve Özyürek, A. (2010). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin dil etkinliklerini uygulama biçimlerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniver-sitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 23-40.

Güder, S. Y., ve Yıldız, T. G. (2016). Okul öncesi dönemdeki çocukların toplumsal cinsiyet algılarında ailenin rolü. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 424-446.

Gündüz Şentürk, S., ve Dereobalı, N. (2015). Examination of the picture story books published for preschool children in terms of social gender streotype. Recep Efe, Irina Koleva, İsa Gürebal (Ed.). Developments in educational sciences (s. 541-560). Sofia: St. Kliment Ohridski University Press.

Işıtan, S., ve Turan, F. (2014). Çocuklarda dil gelişiminin değerlendirilmesinde bir anlatı analizi yaklaşımı olarak öykü anlatımı. Journal of Educational Sciences & Practices, 13, 105-124.

Kablan, Z. (2011). Öğrenme- öğretim ilke ve stratejileri. Öğretim ilke ve yöntemleri (Bölüm 4).

file:///C:/Users/busr/Downloads/C2.renme-retimlkeVeStratejileri.pdf

Köseler, F. (2009). Okul öncesi öykü ve masal kitaplarında toplumsal cinsiyet olgusu. Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Küntay, A. C. (2002). Development of the expression of indefiniteness: Presenting new referents in Turkish picture-series Stories. Discourse Processes, 33, 77-101.

Marjanovic-Umek, L., Kranjc, S., & Fekonja, U. (2002). Developmental levels of the child's storytelling. Education Resources Information Center. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED468907.pdf

M.E.B. (2013). Okul öncesi eğitim programı. Ankara: M.E.B. Basımevi.

Murphy, P. A. (2009). Oyun çocuğun gıdasıdır. (İ. D. Erguvan Sarıoğlu, Çev.). İstanbul: Kaknüs Yayınları.

Senechal, M. (1997). The differential effect of storybook reading on preschoolers' acquisition of expressive and recep-tive vocabulary. Journal of Child Language, 24, 123-138.

Shapiro, L. R., & Hudson, J. A. (1991). Tell me a make-believe story: Coherence and cohesion in young children's picture-elicited narratives. Developmental Psychology, 27, 960-974.

Soyer, A. Ç. (2009). Okul öncesi dönem çocuk hikâye kitapları: Stereotipler ve kimlikler. Mehmet Akif Ersoy Üniver-sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 13-27.

Umek, L. M., Fekonja, U., Kranjc, S., & Musek, P. L. (2003). The impact of reading children's literature on language development in the preschool child. European Early Childhood Education Research Journal, 11, 125-135.

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The developmental of higher psychological processes. Cole, M., John-Steiner, V., Scribner, S., Souberman, E. (Ed.). Cambridge Massachusetts. London, England: Harvard University Press. http://ouleft.org/wp-content/uploads/Vygotsky-Mind-in-Society.pdf

Wiseman, A. (2011). Interactive read alouds: Teachers and students constructing knowledge and literacy together. Early Childhood Education Journal, 38, 431-438.

Yapıcı, M. (2004). İlköğretim dil bilgisi konularının çocuğun bilişsel düzeyine uygunluğu. İlköğretim-Online, 3, 35-41.

Yazıcı, Z., Sarıca, E., Aksu, M., ve Yurdakul, Y. (2012). Okul öncesi eğitimde Türkçe’nin öğretimi. Культура народов Причерноморья. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/55849/30-Zeliha.pdf?sequence=1

Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. İstanbul: Seçkin Yayıncılık.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.2801

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.