Environmental Awareness of University Students: A Scale Development Study

İsmet Akbaş, Emine Nur Kırımlı

Abstract


The aim of this study is to develop a scale in order to analyze the environmental awareness of university students. In this direction, 76 five-point likert type scale items were prepared by searching related literature. The prepared scale was applied to 355 students of 487 students from Çankırı Karatekin University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Political Science and Public Administration. The data was analyzed by using SPSS 22 program. Factor analysis was performed on the scale and the items that the factor load of less than 0.50 were removed from the draft scale. In the reliability analysis, the Cronbach Alpha coefficient was determined to be 0.70. At the end of the analyse 33 items of 76 items were removed and the final version of scale was formed. The Cronbach Alpha coefficient for whole test was found to be 0.872.


Keywords


environment; environmental awareness; environmental sensitivity; scale; çankırı

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Adger, W. N., Benjaminsen, T. A., Brown, K. and Svarstad, H. (2001). Advancing a Political Ecology of Global Environmental Discourses. Development and Change, 32, 681–715.

Dicle, O., Çakcı, I., Kavas, S. (2011). Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Çevre Bilinci. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 12, 34-39.

Erol, G. H. ve Gezer K. (2006). Prospective of Elementary School Teachers’ Attitudes Toward Environment and Environmental Problems. International Journal Of Environmental and Science Education, 1 (1), 65 – 77 .

Karatekin, K., (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

Keleş, R., Hamancı, C. ve Çoban, A. (2009). Çevre Politikası. Ankara: İmge Kitapevi.

Milfonta, T. L., Duckittba, J. (2010). The Environmental Attitudes İnventory: A Valid And Reliable Measure To Assessthe Structure Of Environmental Attitudes. Journal of Environmental Psychology, 30, 80–94.

Petty, R. E., Brinol, P. (2010). Attitude Structure and Change: Implications for Implicit Measures. in B. Gawronski, and K. Payne (Ed.), In Handbook of Implicit Social Cognition: Measurement, Theory, and Applications, (p. 335–352). New York: Guilford Press.

Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü (2015). “Üniversite Öğrencileri Çevre Bilinci Araştırması”, https://docs.google.com/forms/d/1aTr2dwKG3y0XGJsai0avx_S7U4K9C3zUMGAJprLorNo/viewform (Erişim Tarihi: (2017, Eylül 21).

Shackley, S., Wynne, B. (1995). Global Climate Change: The Mutual Construction of an Emergent Science-Policy Domain. Science and Public Policy, 22(4), 218-230.

Şama, E. (1997). Üniversite gençliğinin çevre ve çevre sorunlarına yönelik tutumları (gazi. eğitim fakültesi öğrencileri üzerine bir araştırma), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Ural, A., Kılıç, İ. (2013). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.

Ülgen, G. (1994). Eğitim Psikolojisi: Kavramlar, ilkeler, Yöntemler, Kuramlar ve Uygulamalar. Ankara: Lazer Ofset.

Vlek, C., Ste, L. (2007). Human Behavior and Environmental Sustainability:Problems. Driving Forces, and Research Topics, Journal of Social Issues, 63(1), 1-19.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.2973

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.