Students’ Opinions About Elective Courses in Faculty of Fine Arts

Evrim Çağlayan

AbstractFaculties of fine arts located at the undergraduate level of Turkish higher education system has about a hundred-year history. It is seen that they were formed by various schools during this period. After 2000, the Bologna process started and various structures were realized in these faculties. The elective course system aims to improve students' cognitive, social and emotional capacities in their own capacities and interests. At this point it is important to examine the situation of the existing elective course system and to identify possible deficiencies. The aim of this research is to determine the students’ opinions about elective courses in faculty of fine arts. For this aim, the survey was applied to the students and their opinions about the elective courses were asked. The result of examining the findings, it has been detected deficiencies in the numbers, content and quality of the elective courses and possible suggestions are indicated for the improvement of the existing system.


Keywords


Fine Arts, Art Education, Elective Course, Bologna Process

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Babad, E. (2001). Students’ course selection: differential considerations for first and last course, Research in Higher Education, 42 (4), 469-492, https://link.springer.com/article/10.1023/A:1011058926613, erişim tarihi: 06 Nisan 2018.

Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Çobanlı, Z. (1995). Sanat eğitiminin gelişimi ve bu gelişim içinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi örneği, Anadolu Üniversitesi 1. Sanat Eğitimi Güzel Sanatlar Fakültesi 10.Yıl Etkinlikleri

Sempozyumu Bildiri Kitabı, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Demir, A. (1996). Üniversitedeki seçmeli ders uygulamasının öğrenciler ve öğretim üyelerince değerlendirilmesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(7), 24-31.

Demir, A. ve Ok, A. (1996). Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki öğretim üye ve öğrencilerinin seçmeli dersler hakkındaki görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (12), 121-125.

İnal, M., Altınışık, U., Solak, S. ve Yıldız, U. (2012). Eğitimde yeniden yapılanma ve kalite sürecinde elektronik seçmeli dersler, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 272-278.

Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi (31. Baskı), Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.

Özsoy, V. (2003). Görsel sanatlar eğitimi resim-iş eğitiminin tarihsel ve düşünsel temelleri, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

Ulusoy, Y.Ö., Dağ, F., Fidan, D., Sahranç, Ü., İnan, B. ve Güllü, D. (2012). Student opinioins about elective courses in changing education: the example of Kocaeli University faculty of education [Elektronik Versiyonu], Journal Of Educational And Inst-ructional Studies In The World, 2(4), 135-142.

Yükseköğretim Kurulu (2013). Bologna Süreci, https://bologna.yok.gov.tr/?page=yazi&i=3, erişim tarihi: 24 Mart 2013.

Yükseköğretim Kurulu (2011), Temel Alan Yeterlilikleri / Sanat, http://tyyc.yok.gov.tr/raporlar/21_SANAT_13_01_2011.pdf, erişim tarihi: 16 Ağustos 2017.

Yükseköğretim Kurulu (2010). Seçmeli Dersler (Resmî belge). http://bologna.adiyaman.edu.tr, erişim tarihi: 10 Şubat 2018.

Yükseköğretim Kurulu (2003). Türk Yükseköğretiminin Bugünkü Durumu [Elektronik Versiyonu]. http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30217/turk_yuksekogretim_bugunku_durumu_mart_2003.pdf/61b573f7-3675-4063-8889-dd133d74177c, erişim tarihi: 10 Nisan 2018.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.3075

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.