Analysis of Social Novels in Terms of Goals of Teaching Social Studies

Cemil ÖZTÜRK, Gül TUNCEL, Şafak OĞUZ

Abstract


In this research, it is aimed to analyse the educational mes-sages about goals of social studies lessons in social novels and to show how often they are found.
Data source of this research constitutes social novels, and the working group is fifteen (15) social novels on the "100 Temel Eser-100 Main Books" list which are suggested for primary school students by Educational Secretary Minister. Belongs in these list of novels eight (8) are Turkish literature and seven (7) are World literature. Since the written materials to be analysed in the research are novels, a document review was used as the data collection method. The analysis of the data obtained by using the document analysis technique within the context of the qualitative research method has been done through descriptive analysis.
In the social novels that constituted the working group, it has been observed that concepts related to social participation skill were found to be involved the most common. It was followed by values and concepts of human rights. And the democracy concepts were found the least. It was followed by concepts of citizenship.

Keywords


Social novel; human rights; democracy; social participation skills; values

Full Text:

PDF

References


Aktan, O. (2012). 100 Temel eserlerde yer alan değerlerle sosyal bilgiler öğretim programındaki değerlerin uyumu. Published mas-ter’s thesis, Düzce Üniversitesi Sosyal 3 Bilimler Enstitüsü, Düzce.

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: SPSS uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yay.

Aytaş, G., Özkan, Ö., Deniz, K., Doğan, Y., Üstten, A. & Odacı, S. (2013). Edebiyat bilgi ve kuramları. Ankara: İldem Yay.

Barr, R., Barth, J. L. & Shermis, S. S. (1978). The nature of social studies. California: ETC Publications.

Barth, J. L. (1991). Elementary and junior high/middle school social studies curriculum: Activities and materials. Lanham: University Press of America.

Bilbaşar, K. (2013). Yonca kız. İstanbul: Can Sanat Yay.

Bilgili, A. S. (2006). Geçmişten günümüze sosyal bilimler ve sosyal bilgiler. In İ. H. Demircioğlu (Ed), Sosyal bilgilerin temelleri. (pp.1-54). Ankara: Hegem Yay.

Boyunağa, A. Y. (2015). Yankılı kayalar. İstanbul: Timaş Yay.

Brown, C. (2015). Sol ayağım, My left foot (F. Kahraman, Trans.), İstanbul: Nemesis Kitap

Canat, H. N. (2015). Bir küçük osmancık vardı. İstanbul: Timaş Yay.

Çalapala, R. & Çalapala, N. (2015). 87 Oğuz. İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yay.

Çuhadar, A. (2005). Edebiyata sosyal bilgiler penceresinden bakmak. Retrieved October 7, 2015 from http://egitim.cukurova.edu.tr/wp.asp?87

Demir, S. B. & Akengin H. (2011). Hikâyelerle sosyal bilgiler eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yay.

Dickens, C. (2012). Oliver twist. Ankara: Elips Kitap

Doğanay, A. (2004). Sosyal bilgiler öğretimi. In C. Öztürk, D. Dilek (Eds), Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. (pp.16-44). Anka-ra: Pegem Akademi Yay.

Erden, M. (undated). Sosyal bilgiler öğretimi. İstanbul: Alkım Yay.

Evans, J. M. & Brueckner, M. M. (1990). Elementary social studies / Teaching for today and tomorrow. Massachusetts: Allyn & Bacon.

Gedik, F. (2012). Sosyal bilgiler programında yer alan değerlerin kazandırılmasında “100 Temel Eser” içerisinde yer alan hikâye kitaplarının rolü. Published master’s thesis, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Güntekin, R. N. (2015). Miskinler tekkesi. İstanbul: İnkılâp Kitabevi

İnan, S. (2014). Sosyal bilgiler eğitimi: Nedir, ne zaman ve neden?. In S. İnan (Ed), Sosyal bilgiler eğitimine giriş, kavramlar, yakla-şımlar, etkinlikler. (pp.1-2). Ankara: Anı Yay.

Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yay.

Kastner, E. (2015). Uçan sınıf, The flying classroom (Ş. Sunar, Trans.), İstanbul: Can Sanat Yay.

Lindgren., A. (2014). Şamatalı köy, The children of noisy village (A. Arda, Trans.) İstanbul: Pegasus Yay.

Michaels, J. U. & Garcia, J. (1996). Social studies for children / A guide to basics instruction. Boston: Allyn & Bacon

Oğuzhan, F. (2009). Çocuk edebiyatı. Ankara: Anı Yay.

Öztürk, C. & Otluoğlu, R. (2011). Sosyal bilgiler öğretiminde edebi ürünler ve yazılı materyaller. Ankara: Pegem Akademi Yay.

Öztürk, C. (2007). Küreselleşme ve bilgi çağında sosyal bilgiler öğretimi. In A. Oktay, Ö.P. Unutkan (Eds). İlköğretimde alan öğretimi. (pp.101-139). İstanbul: Morpa Kültür Yay.

Öztürk, C. & Dilek D. (2004). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretim programları. In C. Öztürk, D. Dilek. (Eds), Hayat bilgisi ve sos-yal bilgiler öğretimi. (pp.47-82). Ankara: Pegem Akademi Yay.

Porter, E. H. (2015). Pollyanna. (C. Serbest, Trans.), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yay.

Seyda, M. (2015). Gururlu peri. İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yay.

Sivrikaya, Ü. (2010). İlköğretimde küresel değerler 100 temel eser üzerine bir inceleme. Published master’s thesis, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde

Steinbeck., J. (2014). İnci, The pearl (T. Uyar, Trans.), Sel Yay.

Şimşek, A. (2006). Türkiye’deki sosyal bilgiler öğretimi alanı çocuk edebiyatı ürünlerinden yararlanma bağlamında çağdaş dünyanın neresindedir?. II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fak.

Tuğcu, K. (2013). Kuklacı. İstanbul: Damla Yay.

Vasconcelos, J. M. (2015). Şeker portakalı, My sweet orange tree (A. Emeç, Trans.), İstanbul: Can Sanat Yay.

Yalçın, A. & Aytaş, G. (2011). Çocuk edebiyatı. Ankara: Akçağ Yay.

Yesari, M. E. (undated). Bağrıyanık Ömer. İstanbul: Meram Yay.

Yıldırım, Y. (2005). İlköğretim için yüz temel eser seçkisi. İstanbul: Toker Yay.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.3102

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.