Nursing Education Method In The Use Of The Six Thinking Hats: Comparison Of Two Different Techniques

Nilay ÖZKÜTÜK, Fatma ORGUN, Hale SEZER

Abstract


Student nurses every day, give many decided a simple or difficult. This teaching technique is helping for student nurses to give difficult decisions in life with thinking and using a variety of opinions. Aim: This study compared to the six hat thinking technique, the student lecturing technique of nurses in terms of learning achievement was conducted to determine which technique is more effective and permanent. Method: In the quasi-experimental study with pre-test and post-test control group, students who were accepted to participate in the survey were selected from the first-year students who were studying at a faculty of nursing (n=126). Research data, "Information Form" and "Health Promotion" by the researchers in the information prepared in accordance with the related literature testing the pre-test and post-testing were collected using. Analysis of the data, number, percentage and research findings were evaluated and compared by t-test. Results: The Post-test score of the experimental group was 58,09 ± 18,09 and the post-test score of the control group was 51,98 ± 14,32. It was determined that there was a statistically significant difference between the experimental and control group's final test scores (p <0.05).Conclusion: The result was that the six- thinking hat technique increased the success more than traditional methods. It is also believed that the study is important in terms of testing the use of creative instruction that is crucial to the development of critical thinking skills of nursing students.


Keywords


six thinking hats technique, straight narrative technique, nursing student

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Altıkulaç, A., & Akhan, E. N. (2010). 8. Sınıf İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Yaratıcı Drama Yöntemi ve Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin Kullanılmasının Öğrenci Başarı ve Tutumlarına Etkisi, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3): 225-247.

Aybek, B., (2007). Eleştirel düşünmenin öğretiminde Öğretmenin rolü (Teacher’s role in critical thinking education). Bilim Eğitim ve Düşünme Dergisi, 7(2):88-98.

Berber, F., Akbulut, F., Maden, H., Gezer, M., & Keser, Ş. (2002). Düşünme ve Eleştirel Düşünme. Özel Öğretim Yöntemleri Dersi Araştırma Projesi Raporu. Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi.

Büyükdokumacı, H., & Baştürk, R. (2010). Altı şapkalı düşünme tekniğinin 6. Sınıf fen ve teknoloji eğitimi solunum konusunda öğrenci başarısı üzerinde etkisi, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (20- 22 Mayıs 2010), Elazığ, 303-306

Can, A. H., & Semerci, N. (2007). Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi, Eğitim ve Bilim, 32(145):39-52.

Chan, C.Y.Z. (2013). A Systematic Review Of Creative Thinking/Creativity In Nursing Education. Nurse Education Today, 33:1382–1387.

Daly, W. (1998). Critical thinking as an outcome of nursing education. What is it? Why is it important to nursing practice? Jour-nal of Advanced Nursing, 28(2):323-331.

De Bono, E. (2006). Altı Şapkalı Düşünme Tekniği, İstanbul: Remzi Kitabevi.

Epçaçan, C., Ulaş, H., Orhan, S., Epçaçan, C., & Gedík, M. (2012). Altı Şapka Düşünme Tekniğinin İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Yazma Becerilerini Geliştirmeye Etkisi. Akademik Araştırmalar Dergisi, 55:105-120.

Erginer, E., 2000. Öğretimi Planlama Uygulama ve Değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık

Goebel, G., & Seabert, D. (2006). Put on your thinking hats. Journal of School Health, 76(4):393-395

Gonzalez, D. (2001).The Art of Solving Problems: Comparing the Similarities and Differences Between Creative Problem Solving, Lateral Thinking and Synectics. New York: International Center for Studies in Creativity, 1-96.

Güneş, H. M., & Demir, S. (2013). Endokrin Sistem Konusunun Altı Şapkalı Düşünme Tekniğiyle Anlatılmasının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, Haziran, 10(2):101-115.

Karadağ, M., Sarıtaş, S., & Erginer, E. (2006). Using The “Six Thinking Hats”Model Of Learning İn A Surgical Nursing Class: Sharing Experience And Student Opinions. Australian Journal of Advanced Nursing, 26(3): 59-69.

Karadağ, M., & Erginer, E. (2008). Hemşirelik Eğitiminde Altı Düşünme Şapkası Etkinliğinin Kullanılması. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi.3(10):30-44.

Kaya, F. M. (2013). Siirt Üniversitesi Coğrafya Derslerinde Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Konuların Öğretiminde Altı Şap-kalı Düşünme Tekniğinin Öğrenci Başarısına Etkisi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Bahar, 13(2):1125-1139.

Koray, Ö. (2005). Altı Düşünme Şapkası ve Nitelik Sıralama Tekniklerinin Fen Derslerinde Uygulanmasına Yönelik Öğrenci Görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetim, Yaz, (43): 379-400.

Kırmızı, B. (2012). Almanca Derslerinde Altı Şapkalı Drama Tekniğinin Öğrencilerin Başarısına Etkisi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ISSN: 1308–9196, 5: 265-290.

Mitez, S. (2012). Six Thinking Hats. Asian Journal of Management Research, 2(2): 814-820.

Orhan, S., Kırbaş, A., Topal, Y. (2012). Görsellerle Desteklenmiş Altı Şapka Düşünme Tekniğinin Öğrencilerin Konuşma Becerilerini Geliştirmesine Etkisi. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(3): 1893-1909.

Özen, Y.,Gül, A., & Gülaçtı, F. (2008). İlköğretim Beşinci Sınıflar Sosyal Bilgiler Dersi “Cumhuriyete Nasıl Kavuştuk” Ün-itesindeki “Atatürk İlkeleri Ve İnkılâpları”Adlı Konunun Altı Köşeli Şapka Drama Tekniği İle Uygulanmasının Öğrenci Başarısına Etkisi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1):155-170.

Salton, J. G., & Fuhrmann, E.C. (1999). Enhancing and Expanding "Six Hat" Thinking with Organizational Engineering. Journal Of The Organization Practitioner Development Network, 31(3),1-8.

Seymour, B., Kinn, S., & Sutherland, N. (2003). Issues And Innovatıons In Nursıng Practıce Valuing both critical and creative thinking in clinical practice: narrowing the research–practice gap?. Journal of Advanced Nursing, 42(3), 288–296.

Taie, S. E., & Kamel E. A., (2013). Six Thinking Hats As A Creative Approach In Managing Meetings In Hospitals. Journal of Nursing Education and Practice, 3(9):187-200.

Wegerif, R. (2007). Teaching Thinking: Metaphors and Taxonomies. Dialogic Education and Technology, 7: 125-157.

Yenilmez, K., & Yolcu, B. (2007). Öğretmen Davranışlarının Yaratıcı Düşünme Becerilerinin Gelişimine Katkısı. Sosyal Bilimler Dergisi, 18:95-105.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.3150

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.