Analysis of Seeking Psychological Help and Romantic Relationships of University Students in Terms of Gestalt Contact Styles

Sema YAZICI, Mustafa ŞAHİN

Abstract


In this research, it is aimed to investigate university students' seeking psychological help and romantic relationship status as well as gender and parental attitudes in terms of Gestalt contact forms. The study group consists of 794 university students studying at various universities. "personal information form" and "Gestalt Contact Styles Revised Form" prepared by the researcher were used as data collection tools. The data were analyzed with the SPSS 18.0 package program. In the analysis of the data, "t-test" and "one way analysis of variance" techniques were used. The results of the research show that there is a significant relationship between Gestalt contact styles of university students and gender, perceived parental attitude, romantic relationship status and psychological assistance status. The findings obtained in this direction are discussed in the related literature and some suggestions are presented.

Keywords: gender, gestalt contact style, parental attitude, romantic relationship, seeking psychological help


Keywords


gender; gestalt contact style; parental attitude; romantic relationship; seeking psychological help

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Acar, N.V. (2015). Gestalt terapi: ne kadar farkındayım? (6.Basım). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Atak, H. ve Taştan, N. (2012). Romantik ilişkiler ve aşk. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 4(4), 520-546. doi: http://dx.doi.org/10.5455/cap.20120431

Bacanli, H., İlhan, T. ve Aslan, S. (2009). Beş faktör kuramına dayalı bir kişilik ölçeğinin geliştirilmesi: sıfatlara dayalı kişilik testi (SDKT). Journal of Turkish Educational Sciences, 7(2), 261-279.

Balkaya, F. (2006). Üniversite öğrencilerinde temas biçimlerinin öfke ve anksiyete ile ilişkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Bozkurt, S. (2006). Temas biçimleriyle bağlanma stilleri ve kişilerarası şemalar arasındaki ilişkinin incelenmesi (Özet). Gestalt Terapi Dergisi, 4(2).

Burley, T. and Freıer, M. C. K. (2004). Character structure: a gestalt-cognitive theory. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 41(3), 321-331. doi: http://dx.doi.org/10.1037/0033-3204.41.3.321

Büyükşahin, A. (2001). Yakın ilişki kuran ve kuramayan üniversite öğrencilerinin çeşitli sosyal psikolojik etken-ler yönünden karşılaştırılması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Daş, C. (2015). Geştalt Terapi (6. Basım). Ankara: HYB Yayıncılık.

Evans, K. (2007). Living in the 21st Century: A Gestalt therapist's search for a new paradigm (Abstract). Gestalt Review, 11(3), 190-203. doi: 10.5325/gestaltreview.11.3.0190

Gökdemir-Aktaş, C. (2002). Gestalt temas biçimleri ölçeği yeniden düzenlenmiş formun Türk örnekleminde faktör yapısı, geçerliği ve güvenirliği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Gökdemir- Aktaş, C. ve Daş, C. (2002). Gestalt Temas Biçimleri Yeniden Düzenlenmiş Form’un Türk örnekle-minde Faktör yapısı geçerliği ve güvenirliği. Temas: Gestalt Terapi Dergisi, 1(1), 81-108.

Gürdil, G. (2014). Üstlenilmiş travma ve ikincil travmatik stresin travmatik yaşantılara müdahale eden bir grup üzerinde Geştalt temas biçimleri çerçevesinde değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Gürsoy, Ü. (2009). Üniversite öğrencilerinin Gestalt temas biçimleri ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Heiden, M.E.F. (2006). Gestalt contact styles/resistances and the masculine experience ofiIntimacy (Disseration Abstracts International). Fielding Graduate University, California.

Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi; kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kuyumcu, B. (2011). Evli Kişilerde Gestalt temas biçimleri ve bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(5), 57-70.

Levine, T. B. Y. (Ed.). (2012). Gestalt therapy: advances in dheory and practice. New York: Routledge.

Leong, F. T. (Ed.). (2008). Encyclopedia of counseling. Chicago: SAGE Publications.

Mann, D. (2010). Gestalt therapy: 100 key points and techniques. New York: Routledge.

Murdock, N. L. (2012). Psikolojik danışma ve psikoterapi kuramları olgu sunumu yaklaşımıyla (F. Akkoyun, Çev.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Myers, M. E. (1996). Police stress and Gestalt contact style (Unpublished Doctoral Thesis). Kent State Univer-sity, Ohio.

Özkara, P. (2015). Ufuk üniversitesi lisans öğrencilerinin temas engellerinin bazı değişkenler açısından ince-lenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ufuk Üniversitesi, Ankara.

Perls, F., Hefferline, R. F. and Goodman, P. (1951/1996). Gestalt therapy: excitement and growth in the human personality. Great Britain: The Guernsey Press Co.

Sakarya, S. (2008). Alkolik babaların yetişkin çocukları: psikolojik sağlıkları, kendi ve annelerinin stresle başa çıkma ve yakın ilişki kurma tarzları (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Tagay, Ö. ve Acar, N. V. (2012). Gestalt temas engelleri ölçeğinin geliştirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(37), 61-72.

Wheeler, G. and Axelsson, L. (2015). Gestalt therapy. Washington: American Psychological Association.

Vardal, E. (2015). Yeme tutumu: bağlanma stilleri ve Geştalt temas biçimleri açısından bir değerlendirme (Ya-yımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.3214

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.