Common Content Knowledge of Mathematics Teachers on the Concepts of the Universal Set and the Infinite Set

Nurullah YAZICI, Mustafa ALBAYRAK

Abstract


This research was carried out to examine the common content knowledge in the contex of "Mathematical Knowledge for Teaching" (MKT) model of mathematics teachers’ universal set and infinite set concepts. The research was carried out with the case study of qualitative research methods. The study group of study constitutes 18 mathematics teachers. The "Set Knowledge Test for Teaching (SKTT)" -the part prepared for the common content knowledge component- and the "Lesson Observation Form" were used as data collection tools. Descriptive analysis, content analysis, constant comparison techniques and special data analysis methods for each data collection tool were used in the analysis of qualitative data obtained as semi-structured interview, observation of voice and video recording and written documents. The research findings show that teachers on universal set and infinite set concepts generally write incorrect or incomplete definitions. However, it has also been found that teachers have experienced misconceptions about these concepts and that their knowledge is at a superficial level.


Keywords


math teacher, universal set, infinite set, MKT model, common content knowledge

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Appleton, K. (2003). How do beginning primary school teachers cope with science? Toward an Understanding of Science Teaching Practice. Research in Science Education, 33, 1–25.

Aslan-Tutak, F. & Köklü O. (2016). Matematik eğitiminde teoriler. Bingölbali, E; Arslan S; Zembat İ.Ö. (Ed), Öğretmek için matematik bilgisi, (ss. 701-721), Ankara:Pegem Yayıncılık

Baki, A. & Şahin, S. M. (2004). Bilgisayar destekli kavram haritası yöntemiyle öğretmen adaylarının matematiksel öğrenmelerinin değerlendirilmesi. Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(2).

Ball, D. L., Thames, M. H. & Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching: What makes it special? Journal of Teacher Education, 59(5), 389-407.

Ball, D.L. & McDiarmid, G.W. (1990). The subject matter preparation of teachers. In R.Houston (Ed). Handbook for Reseach on Teacher Education (pp. 437-449), Newyork: Macmillan.

Baştürk, S. (2009). Ortaöğretim matematik öğretmen adaylarına göre fen edebiyat fakültelerindeki alan eğitimi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10(3), ss. 137-160.

Bayazıt, İ. & Aksoy, Y. (2010). Öğretmenlerin fonksiyon kavramı ve öğretimine ilişkin pedagojik görüşleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 697-703.

Baykul, Y. (1999). İlköğretimde matematik öğretimi. Öğretmen El Kitabı: Modül 6. Ankara: Milli Eğitim Yayınları.

Canbazoğlu, S., Demirelli, H. & Kavak, N. (2010). Investigation of the relationship between pre-service science teachers’ subject matter knowledge and pedagogical content knowledge regarding the particulate nature of matter. Elementary Education Online, 9(1), 275-291.

Coffey, A. & Atkinson, P. (1996). Making sense of qualitative data: Complementary research strategies. Sage Publications, Inc.

Creswell, J. (2007). Educational research: planning, conducting, and evaluatin quantitative and qualitative research. Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Davis, C. E. (2003). Prospective teachers subject matter knowledge of similarity. Mathematics educations, PhD Thesis, Raleigh.

Grossman, P. L. (1990). The making of a teacher: Teacher knowledge and teacher education. New York: Teachers College Press.

Gür, H. (2009). 8. ve 9. sınıf öğrencilerinin kümeler konusundaki temel hataları ve kavram yanılgılarının belirlenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 4 (3), 678-694.

Karal Eyüboğlu, I.S. (2011). Fizik öğretmenlerinin pedagojik alan bilgi (PAB) gelişimi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Kim, Y. (2016). Interview prompts to uncover mathematical knowledge for teaching: focus on providing written feedback. The Mathematics Enthusiast, 13(1/2), 71.

Koponen, M., Asikainen, M. A., Viholainen, A. & Hirvonen, P. E. (2016). Teachers and their educators-views on contents and their development needs in mathematics teacher education. The Mathematics Enthusiast, 13(1/2), 149.

Küçükahmet, L. (2008). Etkili öğretimin ilkeleri. Türkiye Özel Okullar Birliği Dergisi, 3, 28-35.

Li, X. (2011). Mathematical knowledge for teaching algebraic routines: A case study of solving quadratic equations. Journal of Mathematics Education, 4(2), 1-16.

Magnusson, S., Krajcik, J. & Borko, H. (1999). Nature, sources, and development of pedagogical content knowledge for science teaching. In Examining Pedagogical Content Knowledge: The Construct and Its Implications for Science Education, 6, 95.

Marks, R. (1990). Pedagogical content knowledge: From a mathematical case to a modified conception. Journal of teacher education, 41(3), 3-11.

McMillan, J. H. & Schumacher, S. (2010). Research in education. Pearson Education Inc. New Jorsey. USA.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2016). Lise matematik dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) öğretim programı. Retrieved from http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx?islem=2&kno=215.

O’Connor, J. J & Robertson, E. F. (1992). A history of set theory. Retrieved from http://wwwhistory.mcs.st-andrews.ac.uk/Beginnings_of_set_theory.html.

Öner, D. (2010). Öğretmenin bilgisi özel bir bilgi midir? Öğretmek için gereken bilgiye kuramsal bir bakış. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 27 (2), 23-32.

Özdemir H. (2015). Gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının ortaöğretim 9. Sınıf kümeler ünitesi öğretiminde öğrenci başarısına etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Özden, Y. (2010). Öğrenme ve öğretme (10.Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Patton, Q, M. (2002). Qualitative evaiuation an research methods. London: Sage Pub.

Shulman, L. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-23.

Suh, Y. (2005). Pedagogical content knowledge development in teaching science: a case study of elementary school teacher in an urban classroom (Unpublished PhD Thesis), Columbia University, USA.

Şişman, M. (2009). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Pegem Akademi

Tamir, P. (1988). Subject matter and related pedagogical knowledge in teacher education. Teaching and teacher education, 4(2), 99-110.

Uğurel, I. & Moralı, S. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin kümeler konusundaki öğrenmelerinin değerlendirilmesi-ı. Akademik Bakış Dergisi, 22, 1-25.

Uğurel, I., Güzel, B. E., & Kula, S. (2010). Matematik öğretmenlerinin öğrenme etkinlikleri hakkındaki görüş ve deneyimleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 28-1.

Wilkie, K. J. (2014). Upper primary school teachers’ mathematical knowledge for teaching functional thinking in algebra. Journal of Mathematics Teacher Education, 17(5), 397-428.

Yazıcı, (2017). Matematik öğretmenlerinin öğretim için matematik bilgisi: kümelerde temel kavramların analizi. (Yayımlanmamış doktora tezi) Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Yazıcı, N., & Kültür, M. N. (2017). Matematik öğretmenlerinin kümeler ünitesinde yer alan temel kavramlara ilişkin matematiksel bilgilerinin incelenmesi. Journal of Computer and Education Research, 5(9).

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.3265

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.