Analysis of Questions According to the Revised Bloom Taxonomy (PPSE/ TFKT- Analytical Chemistry Related Questions)

Hatice KARAER

Abstract


This research was conducted to analyse Analytical Chemistry related questions in Teaching Field Knowledge Tests (TFKT) the Public Personnel Selection Exam (PPSE) according to the revised Bloom taxonomy (RBT). For this purpose, a total of 510 questions were examined with the help of the document analysis technique of 2013-2018 PPSE /TFKT’s and 83 questions related to Analytical chemistry were analysed. 71 of the questions were taken from Chemistry TFKT, 12 of them were taken from science/science and Technology TFKT. Before determining the cognitive process and knowledge dimensions of the questions in the analysis process, the template developed by the researcher was prepared, the questions were analysed one by one, end then the two-dimensional RBT was placed in the appropriate box on the table. At the same time as the placement, questions were considered to be more than one cognitive process dimension and higher dimension were taken. The name and verb part of problem has been carried out in such a way that the name part is related to the knowledge dimension and the verb is the cognitive process dimensions. According to the findings, it was determined that the cognitive process dimensions of the questions were 8, 4% recall, 25,6% comprehension, 50,0% practice, 14,6% resolution, and no question of evolution and creation dimension. The knowledge dimensions were determined to be 7, 2% factual, 31,3% conceptual, 61,5% operational knowledge, respectively. There are no questions in metacognitive knowledge dimension. When the distribution of the questions according to the years is examined, the most questions at the metacognitive level are in the test in 2015, while the most questions at sub cognitive level are in the 2016. When exam questions are prepared, it is proposed to first set targets and to create taxonomies that will guide the targets and to take into consideration the RBT.


Keywords


analytical chemistry, renewed Bloom taxonomy, question analysis.

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Anderson, L. W. & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching and assessing: a revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives. New York: Longman.

Amer, A. (2006). Reflections on Bloom’s revised taxonomy. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 4(1), 231-230.

Arseven, A., Şimşek, U. ve Güden, M. (2016). Coğrafya dersi yazılı sınav sorularının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre analizi. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 40(1), 243-258.

Ayvacı, H.Ş. ve Şahin, Ş. (2009). Fen bilgisi öğretmenlerinin ders sürecinde ve yazılı sınavlarda sordurdukları soruların bilişsel seviyelerinin karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 441-455.

Ayvacı, H.Ş. ve Türkdoğan, A. (2010). Yeniden yapılandırılan Bloom taksonomisine göre fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının incelenmesi. Türk Fen Eğitim Dergisi, 7(1),13-25.

Azar, A. (2005). Analysis of Turkish high- school physics- examination qestions and university entrance exams questions according to Bloom’ taxonomy. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 2(2), 144-150.

Beyrekli, L. ve Sönmez, H. (2017). Bloom taksonomisi ve yenilenmiş Bloom taksonomisi ile ilgili Türkiye’de yapılan çalışmaların odaklandığı araştırma konuları, International Journal of Languages’ Education and Teaching, 5(2), 213-229.

Bümen, N.T. (2006). Program geliştirmede bir dönüm noktası: Yenilenmiş Bloom taksonomisi. Eğitim ve Bilim, 31(142), 3-14.

Büyüköztürk, Ş. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. (19. Baskı). Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.

Crewell, J.W. (2016). Research design qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Çev. Selçuk Beşir Demir, Araştırma deseni nitel, nicel ve karma yaklaşımları, 2. Baskı. Ankara: Eğiten Kitap,

Darwazeh, A.N. & Branch, R. M. (2015). A revision to the revised Bloom’s taxonomy. https://members.aect.org ./pdf/ proceedings/.../15_04.pdf> 08.09.2018.

Dindar, H. ve Demir, M. (2006). 5. sınıf öğretmenlerinin fen bilgisi dersi sınav sorularının Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(3), 87-96.

Durukan, E. ve Demir, E. (2017). 6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarındaki etkinliklerin Bloom’un yenilenmiş taksonomisine göre sınıflandırılması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(3), 1619-1629.

Edwards, N. (2010). An analysis of the alignment of the grade 12 physical sciences examination and the core curriculum in South Africa. South African Journal of Education, 304(4), 571-590.

Eke, C. (2015). Dalgalar ünitesindeki kazanımların yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 345-353.

Eroğlu, D. ve Sarar-Kuzu, T. (2014). Türkçe ders kitaplarındaki dil bilgisi kazanımlarının ve soruların yenilenmiş Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Başkent Üniversitesi Eğitim Dergisi, 1(1), 72-80.

Gezer, M., Şahin, G.F., Öner-Sünkür, M. ve Meral, E. (2014). 8. Sınıf T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programı kazanımlarının revize edilmiş Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 433-435.

Gökler, Z.S., Aypay, A. ve Arı, A. (2012). İlköğretim İngilizce dersi hedefleri kazanımları SBS soruları ve yazılı sınav sorularının yeni Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Eğitimde Politika Analizi Dergisi, 1(2), 115-133.

Gökulu, A. (2015). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin yazılı soruları ile TEOG sınavlarında sorulan fen ve teknoloji sorularının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi. Route Education and Social Science Journal 2(2), 434-446.

Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(1), 23-28.

Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemleri (17. Baskı). Nobel yayıncılık, Ankara.

Korkmaz, F. ve Ünsal, S. (2015). Bloom’un yenilenmiş taksonomisine göre bir sınav analizi. Turkish Journal of Education, 5(3),170-183.

Kratwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom’s taxonomy: An overviev. Theory into Pratice, 41(4), 212-264.

Mohammadi, E., Kiany, G., Ghafar Samar, R. & Akbari, R. (2015). Appraising pre-service EFL teachers’ assessment in language testing course using revised Bloom’s taxonomy. International journal of Applied Linguistic & English literature, 4(4), 8-20.

Omara, N., Harisa, S.S., Hassana, R., Arshada, H. Rahmata, M., Zainala,N.F.A. & Zulkifli, R. (2012). Automated analysis of exam questions according to Bloom’s taxonomy. Procedia-Social and Behavioural Sciences, 59, 297-303.

Özdemir, S. M., Altıok, S. ve Baki, N. (2015). Bloom’un yenilenmiş taksonomisine göre sosyal bilgiler öğretim programı kazanımlarının incelenmesi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 363-375.

Seferoğlu, S.S. (2011). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (6. baskı). Pegem akademi, Ankara.

Seo, Y. J., Kim, H.S., & Chae, H. K. (2010). Analysis of the end-of-chapter questions in chemistry II according to revised Bloom’s taxonomy of educational objectives. Journal of The Korean Chemistry Society, 54(3), 329-337.

Şanlı, C. ve Pınar, A. (2017). Sosyal bilgiler sınav sorularının yenilenen Bloom taksonomisine göre incelenmesi. İlköğretim Online, 16(3), 949-959.

Tanık, N. ve Saraçoğlu, S. (2011). Fen ve teknoloji yazılı sorularının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi. Türk Bilim ve Araştırma Vakfı Bilim Dergisi 4(49), 235-246.

Tıkkanen, G. & Aksela, M. (2012). Analysis of Finnish chemistry matriculation examination questions according to cognitive complexity. Nordina, 8(3),258-268.

Topçu, E. (2017). TEOG Tarih sorularının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre analizi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(9), 321-335.

Tsaparlis, G., & Zoller, U. (2003). Evulution of higher vs. lower-order cognitive skills- type examination in chemistry: implications for university in class assessment and examinations. Universit Chemistry Education, 7(2)- 50-57.

Tutkun, Ö.F., Demirtaş, Z., Gür-Erdoğan, D.ve Arslan, S. (2005). Bloom orijinal bilişsel alan sınıflaması ile yenilenmiş sınıflamanın karşılaştırılması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(10), 350-359.

Tutkun, Ö.F., Demirtaş, Z. ve Gür-Erdoğan, D. (2015). Revize Bloom taksonomisinin genel yapısı, gerekçeler ve değişiklikler. The Journal of Academic Social Science Studies, 32, 57-62.

Upahi, J.E. Issa, B. & Oyelekan, O.S. (2015). Analysis of senior school certificate examination chemistry questions for higher-order cognitive skills, Cypriot Journal of Educational Sciences 10(3), 218-227.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. baskı). Seçkin yayıncılık, Ankara.

Yurdabakan, İ. (2012). Bloom’un revize edilen taksonomisinin eğitimde ölçme ve değerlendirmeye etkileri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2),327-348.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.3455

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.