A Young View on the Curriculum of Arabic Preparatory Program: The Case of Karamanoğlu Mehmetbey University

Orhan OĞUZ, Mehmet ÇAKIR

Abstract


In this study, the attitudes were examined in terms of several variables towards to Arabic of the preparatory students of Karamanoğlu Mehmetbey University, Faculty of Letters, Department of (Arabic) Translation and Interpreting. The aim of this study is to introduce the attitudes of preparatory class students towards Arabic language. “Mix method” was used in this research. The population of this research was formed students who got into university in the academic year 2017-2018 the (Arabic) Department of Translation and Interpretation at Karamanoğlu Mehmetbey University. Research data were analyzed by using SPSS 21 program. At the end of the research, by taking into consideration the Chi-square test results; were obtained students have a positive meaning against the Arabic language, that the type of high school graduated is an important factor in learning a language the same time although the language was difficult to learn, lecturer had a enabling effect.


Keywords


Arabic, Foreign Language, Preparatory Class, Youth

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Creswell, J., & Plano C. V. L. (2011). Designing and conducting mixed method research (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage

Creswell, J.W. (2006). Understanding mixed methods research, (Chapter 1). Erişim Tar: 10 Ocak, 2019, http://www.sagepub.com/upm-data/10981_Chapter_1.pdf

De Saussure, F. (1998). Cours de linguistique generale. (Prof. Dr. Berke Vardar, Çev.). İstanbul: Multilingual Yayınları.

Doğan, Candemir (2008). Arapça öğrenmeyi öğrenmek ya da iyi bir arapça öğrencisi olmak. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:19, 103-123.

Ekmekçi, Ö. (1983).Ortaöğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve sorunları. Türk Eğitim Derneği Bilimsel Toplantısı. 20-21 Haziran 1983. Ankara: Şafak Matbaası.

Genç, G. & Aksu M. B. (2004). İnönü Üniversitesi öğrencilerinin ingilizce derslerine ilişkin tutumları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. 6-9 Temmuz, Malatya: İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi.

Hogg, M.A., & Graham M.V. (2006).Sosyal psikoloji. Ankara: Ütopya Yayınevi.

Ives, P. (2011). Gramsci’de dil ve hegemonya (Ekrem Ekici, Çev.). İstanbul: Kalkedon Yayınları.

Karakoç, F. Y. ve Dönmez, L. (2014). Ölçek geliştı̇rme çalışmalarında temel ilkeler. Tıp Eğitimi Dünyası Dergisi, 40, 39-49.

Mead, G. H. (2017). Zihin, benlik ve toplum (Y. Erdem Çev.). Ankara: Heretik Yayınları.

Özcan, Y., & Yapıcı, A. (2016). İlahiyat fakültesi öğrencilerinin arapça dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi : Ç.Ü. ilahiyat fakültesi örneği. ÇÜİFD, 113-142.

Özdamar, K. (1999). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi (1.Baskı). Eskişehir: Kaan Kitabevi.

Özer, B. & Korkmaz, C. (2016). Yabancı dil öğretiminde öğrenci başarısını etkileyen unsurlar. Ekev Akademi Dergisi,67, 59-84.

Soysaldı, M. (2010). Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinde arapça öğretiminde karşılaşılan problemler ve çözüm yolları. EKEV Akademi Dergisi 14/45, 247-279.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.3603

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.