Determination of Preschool Teachers’ Perceptions and Training Needs towards Gifted and Talented

Deniz ÖZCAN, Şener GÜLKAYA

Abstract


This study aims to determine the perceptions and trainning needs of preschool teachers towards gifted and talented students. The population of the study consists of 100 pre-school teachers. Descriptive research model has been used in as method of the study. “Perception Scale for Gifted Students” developed by Demirok and Ozcan (2016), and “Tranning needs questionnaire’developed by Demirok (2012) have been used as data collection tools. In analyzing the research data, arithmetic average, standard deviation, minimum and maximum values, parametric tests, t-test and one way variance (one-way ANOVA) non-parametric tests, Mann-Whitney U and Kruskal Wallis test were used. The ANOVA test to determine the differences in the after math of a complementary post-hoc analysis The results were interpreted and the analysis has been converted into a data table. Results of the study have stated that while pre-school teachers have positive perception towards gifted students, they need training about gifted and talented students.


Keywords


algı, eğitim ihtiyacı, okul öncesi öğretmeni, üstün yetenek

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Ataman, A. (2011). Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayınları.

Baykoç, N. (2014). Üstün Akıl, Zekâ, Deha, Yetenek, Dâhiler-Savantların Gelişimleri Ve Eğitimleri. Ankara: Vize Yayıncılık.

Blackburn, A., & Erickson, D. B. (1986). Predictale Crises of the Gifted Students. Journal of Counselling and Development, 64, 52-53.

Bozgeyikli, H., Doğan, H., & Işıklar, A. (2010). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Mesleki Olgunluk Düzeyleri İle Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,28, 133-149.

Burger, J. M. (2006). Kişilik. İstanbul: Kaknüs Yayınları.

Coşar, G., Çetinkaya, Ç., & Çetinkaya, Ç. (2015). Investigating the preschool training for gifted and talented students on gifted school teachers’ view. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 3,13-21.

Cheung, H. Y., & Phillipson, S. N. (2008). Teachers of Gifted Students in Hong Kong: Conpetencies and Characteristics. The Asia-Pacific Education Researcher, 17, 143-156.

Çapan, E. B. (2010). Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Öğrencilere İlişkin Metaforik Algıları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3,140-154.

Dağlıoğlu, H. E. (2010). Üstün Yetenekli Çocukların Eğitiminde Öğretmen Yeterlilikleri ve Özellikleri. Milli Eğitim Dergisi,186, 72-82.

Dağlıoğlu, H. E. (2014). Erken Çocukluk Döneminde Üstün Yetenekli Çocuklar. İ. H. Diken (Ed.), Erken çocukluk eğitimi (s. 345-502). Ankara: PegemA Yayıncılık.

Demirok, M., & Ozcan, D. (2016). The Scale of Teacher Perception of Gifted Students: a Validity and Reliability Study. Croatian Journal of Education,18, 817-836.

Demirok, M. (2012). Öğretmeni Yönetici, Denetmen ve Velilerin Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik, Algı, Görüş ve Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi. (Doktora tezi).Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Lefkoşa.

Dinarlı, J. (2016). Özel eğitim öğretmenlerin üstün zekâlı öğrencilere yönelik algı ve görüşlerinin belirlenmesi. (Yüksek lisans tezi).Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Lefkoşa.

Dönmez, N. B., & Kurt, S. (2004). Bebeklik ve Okul öncesi Dönemde Üstün Yetenekli Çocukların ve Ailelerinin Yönlendirilmesi. M. R. Şirin (Ed.), Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Bildiriler Kitabı, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.

Gökdere, M., & Çepni, S. (2003). Üstün Yetenekli Çocuklara Verilen Değerler Eğitiminde Öğretmenin Rolü, Değerler Eğitimi Dergisi, 1, 93-102.

Kaufman, J. C., Plucker, J. A., & Russell, C. M. (2012). Identifying and Assessing Cre¬ativity as a Component of Giftedness, Journal of Psychoeducational Assessment, 30, 60-3.

Kontaş, H. (2010). Learning strategies of gifted elementary students. Elementary Education Online, 9, 1148–1158.

Levent, F. (2011). Üstün Yetenekli Çocukların Hakları El Kitabı, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.

Mavi, D. (2012). Rehber öğretmenlerin üstün zekâlı öğrencilere yönelik algı ve görüşlerinin belirlenmesi. (Yüksek lisans tezi).Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Lefkoşa.

Metin, N. (2015). Üstün Yetenekli Çocukların Özellikleri ve Belirlenmesi. Üstün Yetenekliler Sempozyumu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi.

Moore, E. J. (2009). Teacher perceptions of academic giftednees in elementary classroms: A study of metaphors. (Unpublished Ph. D. thesis). University of Cincinnati, Ohio.

Oktay, A. (2007). Yaşamın Sihirli Yılları: Okulöncesi Dönem. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

Palancı, M. (2004). Üstün Yetenekli Öğrencilerin İhtiyaçlarını Karşılamaya Yönelik Gerçeklik Terapisi Temelli Okul Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Modeli: Üstün Yetenekli Çocuklar Bildiriler Kitabı, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları, I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Yayın Dizisi.

Renzulli, J. S., & Reis, S. M. (2008). Using the Schoolwide Enrichment Model to Enrich Curriculum for All Students. In Enriching Curriculum For All Students. Thousand Oaks, California: Corwin Press.

Rogers, K. (2009). Effective programs. London: Sage Publications.

Sak, U. (2009). Üstün Yetenekliler Eğitim Programı. Ankara: Maya Akademi Yayınları.

Sak, U. (2014). Üstün Zekâlılar, Özellikleri Tanılanmaları Eğitimleri. Ankara: Vize Yayıncılık.

Torrance, E. P., & Goff, K. (1989). A Quiet Revolution. Journal of Creative Behavior, 23,136-145.

Uzun, M. (2004). Üstün Yetenekli Çocuklar El Kitabı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.

VanTassel-Baska, J. (2005). Domain-Specific Giftedness: Applications in School and Life. In R. Sternberg & J. Davidson (Eds.), Conceptions of Giftedness (pp. 358-376). Cambridge: Cambridge University Press.

Wright, B. J. (2008). A global conceptualization of giftedness: a comparison of us and indian gifted education programs. Master Thesis. Dominican University of California, California, United States.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.3776

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.