İPEK YOLU TARİHİNİN ÖĞRETİMİNDE ABD MERKEZLİ BAZI YAKLAŞIMLAR: TEKNOLOJİ, PROJE VE MÜZE

Mehmet Ali ÇAKMAK, Ercenk HAMARAT

Abstract


İpek Yolu, tarihin en eski ticaret yollarından biridir ve onun sayesinde tarihte birçok devlet ekonomik faaliyetlerde bulunmuştur. Ayrıca ipek yolunun sağladığı imkân ile farklı kültürler birbirinden sosyal, siyasi, askeri, dini açılardan etkilenmiştir. Zira o tarihlerde Doğuyu Batı ile buluşturan en önemli güzergâh ipek yolu güzergâhıydı. Bu güzergâhın çok farklı coğrafyaları kapsaması etki alanını alabildiğine genişletmiştir. Güzergâhın içinde Anadolu da mevcuttu. Bu nedenle günümüzde üzerinde yaşadığımız coğrafyanın tarihi geçmişinde İpek Yolu önemli bir yer tutmaktadır. Belirtilen nedenlerle İpek Yolu tarihinin öğretimi günümüzde üzerinde durulması gereken önemli noktalardan biridir. Bu doğrultuda çalışmada İpek Yolu tarihinin öğretimine ilişkin teknoloji, proje ve müze temelli yeni yaklaşım örnekleri incelenmiştir.


SOME USA-CENTERED APPROACHES ABOUT TEACHING THE SILK ROAD HISTORY: TECHNOLOGY, PROJECT AND MUSEUM

 

The Silk Road is one of the oldest trade road in the history and many historical states benefitted from it economically. Besides, different cultures were impressed by each other in some ways such as social, political, military and religious via the Silk Road. And also, what the East and the West associates is the Silk Road. In addition, the itinerary of the Silk Road which has much different geography has enhanced its impact area. The Anatolia is in the Silk Road itinerary, too. And therefore, the Silk Road is so valuable in the historical development of the today’s geography. On the other hand, old Turkish states had fought for the domain of the Silk Road for a long time. The Silk Road had influenced on a lot of states in the long period of the history. Teaching about the history of the Silk Road is one of the significant points that need to be emphasized today because of the declared reasons. Therefore, new approach examples have been analyzed based on technology, project and museum relating to teaching about the history of the Silk Road.Keywords


İpek Yolu, Tarih, Öğretim, Teknoloji, Proje, Müze.

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Grousset, R. (1999). Bozkır İmparatorluğu. (Çev. M. Reşat Uzmen) İstanbul: Ötüken Neşriyat.

Haussig, H. W. (2001). İpek Yolu ve Orta Asya Kültür Tarihi. (Çev. Müjdat Kayayerli) İstanbul: Ötüken Neşriyat.

Hedin, S. (1974). İpek Yolu. (Çev. Ahmet Arpad). İstanbul: Milliyet Yayınları.

Kafesoğlu, İ. (1983). Türk Milli Kültürü. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.

Penn Museum, Secrets of the Silk Road. (2012, Mayıs 27)

Penn Museum-Secret of the Silk Roads, Educators’ Guide. (2012, Mayıs 27)

Penn Museum-Secret of the Silk Roads, High School Lesson Plans. (2012, Mayıs 27)

Silk Road Project, Along the Silk Road. (2012, Mayıs 30)

Silk Road Project, Program Overview. (2012, Mayıs 30)

Silk Road Project, Source Book. (2012, Mayıs 30)

Silk Road Project, Teacher Guide. (2012, Mayıs 30)

UCMERCED, Draft Rubric for Final Project the Silk Road History. (2012, Haziran 2)

UCMERCED. (2012, Haziran 2)

UCMERCED, The Silk Road History Syllabus. (2012, Haziran 2)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.