Student Opinions On The Use Of History Sequences In History Teaching: A Qualitative Analysis

Gürbüz OCAK, Selim SELİMOĞLU

Abstract


The aim of this study is to find out the student’s thoughts about using historical soap operas in history lessons. Phenomenological pattern was used in this study. Data were obtained by a focus group interview form. In data analysis process, content analysis method was used. Results showed that some students thought that the historical soap operas do not reflect the realities. Some thought the historical soap operas make students question. Some of the think that the soap operas are damaging the students a negative way. In sum, the historical soap operas are very important but it is not possible to use them in history lessons with this form.

Keywords


History series; Instructional materials; History teaching

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Aktekin, S. ve Çoban, Z. (2012). Tarih derslerinde tarihi film ve dizilerin kullanımına

ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri: Trabzon örneği. Uluslar Arası Karadeniz İncelemeleri Dergisi. 13 (1), 141-159.05.05.2013 tarihinde http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?keyword=semih+aktekin&s_f=1&command=TARA&the_page=1&the_ts=1369969421&vtadi=TSOS&cwid=3#alt adresinden alınmıştır.

Altun, A. (2010). Medya okuryazarlığının sosyal bilgiler programıyla İlişkilendirilmesi

ve öğretimi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Çatal, B. (2012). Kurgunun Gücü: Tarih Öğretiminde Tarihsel Film Kullanımı. http://www.belgeler.com/blg/47vu/kurgunun-gucu-tarih-ogretiminde-tarihsel-film-kullanimi-baris-catal adresinden alınmıştır.

Danacıoğlu, E. (2008). Geçmişin izleri Yanıbaşımızdaki Tarih İçin Bir Kılavuz. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Demircioğlu, İ. H. (2007). Tarih Öğretiminde Filmlerin Yeri Ve Önemi, Türk Dünyası

Sosyal Bilimler Dergisi 42 (1), 77-93. 15.04.2013 tarihinde http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=3&vtadi=TSOS&ts=1369968010&keyword=demircio%F0lu&s_f=1&detailed=&page=2 adresinden alınmıştır.

Demircioğlu, İ.H. (2007). Tarih Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yaklaşımlar. Ankara: Anı Yayıncılık.

Gazi, F. “Gösterilen tarih dönem dizileri: senaryoya aktarılan tarih anlatımı, tarihin hikâyeleştirme içerisindeki yorumu ve inandırıcılığı “bu kalp seni unutur mu?” örneği”. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kaya, E. ve Çengelci, T. (2011). Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Eğitiminde

Filmlerden Yararlanılmasına İlişkin Görüşleri. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 2 (1), 116-135. 26.04.2013 tarihinde http://www.jsser.org/index.php/JSSER/article/viewFile/30/pdf adresinden alınmıştır.

Kıncal, R., Çavuş, Ş. ve Tüzel, S. (2012). Arka sıradakiler dizisinde yansıtılan öğretmen, öğrenci, ebeveyn kimlikleri ve şiddet unsurlarının çözümlenmesi. Milli Eğitim Dergisi. 193 (1), 244-265. 01.05.2013 tarihinde http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?keyword=remzi+k%FDncal&s_f=1&command=TARA&the_page=1&the_ts=1369969421&vtadi=TSOS&cwid=3#alt adresinden alınmıştır.

Ocak, G., Ocak, İ. ve Saban, A. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Derslerindeki Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerinin Değerlendirilmesi. Uludağ Eğitim Fakültesi Dergisi. 25 (1) (161-184).

Ocak, G. ve Demirdelen, C. (2009). Ortaöğretim 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin tarih dersine bakış açıları ve başarıları arasındaki ilişkiler. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, (107-132)

Ocak, Gürbüz (2004). İlköğretim okulu 5.sınıf öğrencilerinin okuma anlama düzeyine videonun etkisi. İlköğretim-Online,3(2),19-25, [Online]:http://ilkogretim-online.org.tr/ilkogretim-ne.org.tr

Öztaş, S. (2007). Tarih öğretimi ve filmler: tarih öğretiminde film kullanılmasının öğrenci başarı üzerindeki etkisi. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Şeker, M. ve Şimşek, F. (2011). Ötekilik bağlamında “Muhteşem Yüzyıl” dizisinin farklı ideolojideki gazetelerin köşe yazılarına yansımaları. Selçuk Üniversitesi. Türkiyat Araştırmaları Dergisi. 29 (1), 483-501. 16.05.2013. tarihinde http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?keyword=mustafa+%FEeker+fadime+%FEim%FEek&s_f=1&command=TARA&the_page=2&the_ts=1369968010&vtadi=TSOS&cwid=3#alt adresinden alınmıştır.

Şeker, T. ve Şimşek, F (2011). Kodlama-Kod açımı bağlamında muhteşem yüzyıl

dizisinin lise öğrencileri üzerindeki etkilerine yönelik alımlama analizi. Selçuk Üniversitesi. İletişim Dergisi. 7 (2), 111-120. 04.19.2013 tarihinde http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?keyword=t%FClay+%FEim%FEek+ve+fadime+%FEeker&s_f=1&command=TARA&the_page=1&the_ts=1369971212&vtadi=TSOS&cwid=3#alt adresinden alınmıştır.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. 2011. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8.

baskı). Ankara: Seçkin Yay.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.