Psychometric Analyses of the School Governance Scale and a Study for Principals, Teachers and Other School Personnel

Bahar Meral Şahin, Gökhan Arastamam

Abstract


The main objective of this study is to develop a valid and reliable school governance scale based on the views of principals, teachers and other school personnel in public schools. The study was conducted in two subsequent phases. Initially by using the data gathered from 217 principals, teachers and other school personnel, the validity and reliability of the  “School Governance Scale- SGS”  were ensured via exploratory factor analyses (EFA) and Cronbach’s alpha coefficient. In this case the instrument was found to be valid and reliable. In the second phase of the study, whether the school governance perception of principals, teachers and other personnel were differentiated according to their gender, seniority and task were analyzed by conducting  SGS to 322 participants.  According to the results, obtained from the second phase, it was found that the participant’s school governance differed significantly in terms of task and gender, and there is no significant difference in terms of seniority


Keywords


governance; government; school governance; school personnel; school principal; teacher

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Altrichter, H., Maag Merki, K. (2010). Handbuch neue steuerung im schulsystem. wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Arnott M.A. (2000) Restructuring the Governance of Schools: The impact of managerialism on schools in Scotland and England, in Arnott M.A., Raab C.D. (Eds) The Governance of Schooling: Comparative studies of devolved management, London: Routledge

Bayraktar, V.,Güven, G.,Temel, Z.F.(2016). Okul öncesi kurumlarda görev yapan öğretmenlerin aile katılım çalışmalarına yönelik tutumlarının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (2), 755-770.

Bevir, M. (2013). Democratic governance, UK: Princeton Universty Press.

Bozkuş, B. (2009). Türk kamu yönetiminde yönetişim tartışmaları ve yönetişimin kamu yönetiminde uygulanabilirliği. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (11. baskı). Ankara: PegemA

Eagly, A. (1987). Sex differences in social behavior: A social role interpretation. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Ergün,İ. (2006). Yerel yönetimlerde yönetişim kavramı ve avrupa birliği ile kıyaslanması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE, İzmir.

Hofstede, G. & Hofstede, G. J. (2005). Cultures and organizations: software of the mind (Rev. 2nd ed.). New York: McGraw-Hill.

Kooiman, J. (1993). Governance and govemability: Using complexity, dynamics, and diversity. In J. Kooiman (Ed.), Modern governance. New government-society interactions (pp.35-50). London: Sage Publications.

Kooiman, J. (2003). Governing as governance. London: Sage.

Kooiman, J., and Jentoft, S. (2009). Meta-governance: values, norms and principles, and the making of hard choices. Public administration, 87 (4), 818–836.

Lewis, M.,Petterson, G. (2009). Governance in education; raising performance. World Bank Documents.

Özer, A.(2015). 21. yüzyılda yönetim ve yöneticiler, Adalet Yayınları, Ankara

Öztürk,M.F. (2015). Okul-çevre ilişkilerinin sınıf öğretmenlerinin görüşleri açısından değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Niğde Üniversitesi.

Rhodes, R. A. W. (2007). Understanding governance: Ten years on. Organization Studies, 25(8), 1243-1264.

Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: governing without government. Political studies, 44(4), 652-667.

Sabancı, A. (2009). Türkiye’de Veli Katılımına İlişkin İlköğretim Okulu Yöneticilerinin, Öğretmenlerinin ve Öğrenci Velilerinin Görüşleri. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 36.

Stoker, G. (2004) Transforming local governance: From thatcherism to new labour. Basingstoke: Palgrave.

Sürücü, G. (2011). Okul çevre ilişkilerinin okul yönetimine etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi.

Şişman, M. (2011). Eğitimde mükemmellik arayışları etkili okullar. Ankara: PegemA

Tabachnick, B.G., and L.S. Fidell. (2007). Using multivariate statistics. Boston: Pearson/Allyn & Bacon.

Toksöz, F. (2008), İyi yönetişim el kitabı, TESEV Yayınları, İstanbul.

Tekeli, İ. (1996). Yönetim Kavramı Yanısıra Yönetişim Kavramının Gelişmesinin Nedenleri Üzerine, Sosyal Demokrat Değişim, 3:45-54.

Ünver, G.B., Dikbayır, A., Yurdakul, B.(2015). Kesintili zorunlu eğitim ilkokul birinci sınıf uygulamalarının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi.23 (4), 1647-1664.

Yüksel, M. (2000). Yönetişim ( Governance) Kavramı Üzerine. Ankara Barosu Dergisi, 3, 145-160
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.417776

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.