Values and Value System In Physical Education and Sport: A Research on Youth Student Athletes to Adapt The Youth Sport Values Questionnaire

Bahri Gürpınar, Serkan Toprak, Merve Ayvallı, Jean Whitehead

Abstract


This study has 2 goals. The first is to adapt the Youth Sport Values Questionnaire (YSVQ) developed by Lee, Whitehead and Balchin (2000) into Turkish to provide evidence its validity and reliability. The second is to examine the value systems of Turkish athletes. The research group were student athletes from sport clubs and sport schools in Denizli in 2017. A total of 304 athletes, 105 girls and 199 boys, participated in the research. The age range of the group is 11-18, the average age is 14.06 (SS = 1.92) and the average sport experience is 4.27 (SS = 2.36). As a result, it can be said that YSVQ is a reliable and valid measurement tool to evaluate the value systems of youth student athlete. In addition, it has been determined that the most important 3 values are contract maintanence , personal achievement and being fair.

Keywords


Sport values, value system, youth sport, student athlete

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Braithwaite, V. A. & Law, H. G. (1985) Structure of human values: Testing the adequacy of the Rokeach Value Survey. Journal of Personality and Social Psychology, 49, 250-63.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi, 9. Baskı.

Çağlar, A. (2005). Erken çocuklukta gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar. Yayıma Hazırlayan: M. Sevinç) Okul öncesi dönemde değerler eğitimi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Erkuş, A. (2003). Psikometri üzerine yazılar. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları, No:24.

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief. Attitude, Intention and Behavior: An Intro-duction to Theory and Research Reading, MA: Addison-Wesley.

Goggins, L.P. (2015). The role of parents in youth sport values. Yüksek Lisans Tezi. Exeter Üniversitesi.

Gürkan, H., Çamlıyer, H., & Saracaloğlu, A.S. (2000). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Değerler Sistemi, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(1), 35-52.

Hançer, M. (2003). Ölçeklerin Yazım Dilinden Başka Bir Dile Çevirileri ve Kullanı-lan Değişik Yaklaşımlar. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Der-gisi, 6, 47-59.

Kluckhohn, C. (1951) Value and value-orientations in the theory of action: An exploration in definition and classification. In T. Parsons and E. Shils (eds) Towards a General Theory of Action. Cambridge, MA: Harvard University Press, pp. 388—433.

Kuçuradi, İ. (1971). İnsan ve değerleri. İstanbul: Yankı Yayınları.

Kuşdil, M. E., & Kağıtçıbaşı, Ç. (2000). Türk öğretmenlerin değer yönelimleri ve Schwartz değer kuramı. Türk Psikoloji Dergisi. 15(45), 59-76.

Kuter, F.Ö., & Kuter, M. (2012). Beden eğitimi ve spor yoluyla değerler eğitimi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 3(6), 75-94.

Küçükali, O., Aydemir, N. & Gürpınar, B. (2017). Takım Sporu Yapan Genç Spor-cuların Değer Türleri ile Ahlaktan Uzaklaşma Arasındaki İlişki ve Onların Değer Sistemleri. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 15-18 Kasım 2017 Antalya.

Lee, M. J., & Cockman, M. (1995). Values in children's sport: Spontaneously expressed values among young athletes. International Review for the Socio-logy of Sport, 30(3-4), 337-350.

Lee, M. J., Whitehead, J., & Balchin, N. (2000). The measurement of values in youth sport: Development of the Youth Sport Values Questionnaire. Journal of Sport and Exercise Psychology, 22(4), 307-326.

MacLean, J., & Hamm, S. (2008). Values and sport participation: Comparing parti-cipant groups, age, and gender. Journal of Sport Behavior, 31(4), 352.

Rokeach, M. (1973). The nature of human values. Free press.

Schwartz, S. H. (1992) Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 Countries. In M. P. Zanna (ed.) Advances in Experimental Social Psychology, 25, 1-65. London: Academic Press.

Schwartz, S. H. (1994). Are there universal aspects in the structure and contents of human values? Journal of social issues, 50(4), 19-45.

Schwartz, S.H. ve Bilsky, W. (1987) Toward a psychological structure of human values. Journal of Personality and Social Psychology, 53, 503-62.

Schwartz, S.H. & Bilsky, W. (1990) Toward a theory of the universal content and structure of values: Extensions and cross-cultural replications. Journal of Perso-nality and Social Psychology, 58, 878-91.

Schwartz, S.H., Sagiv, L. & Boehnke, K. (2000) Worries and values. Journal of Personality, 68, 309-46.

Simmons, D.D. & Dickinson, R.V. (1986) Measurement of values expression in sports and athletics. Perceptual and Motor Skills, 62, 650-8.

Torregrosa, M., & Lee, M. J. (2007). El estudio de los valores en psicología del deporte. Revista de psicología del deporte, 9(12).

Webb, H. (1969) Professionalisation of attitudes towards play among adolescents. In G. S. Kenyon (ed.) Aspects of Contemporary Sport Sociology. Chicago, IL: The Athletic Institute, pp. 161-78.

Whitehead J. (2017). Values Symposium 2: Exploring youth sport values with sport-specific value questionnaires. ISSP 14th World Congress of Sport Psychology, 10-14 July 2017, Sevilla, Spain.

Whitehead, J., Telfer, H., & Lambert, J. (Eds.). (2013). Values in youth sport and physical education. Routledge.

Yıldız, Ö., & Güven, Ö. (2013). Beden Eğitimi Dersi Öğrenci Değer Yönelimi Ölçme Aracının Geliştirilmesi. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 28-42.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.2512

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.